User Tools

Site Tools


031--bi-n-ph-ng-b-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031--bi-n-ph-ng-b-c-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Ó biển phương Bắc</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Morus bassanus</​b></​i>​) là một loài chim biển thuộc họ Chim điên. Chúng phân bố ở Bẵc Đại Tây Dương. Chúng làm tổ theo bầy.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Chim non có màu nâu sẫm trong năm đầu tiên, và dần dần có được màu trắng trong các mùa tiếp theo cho đến khi chúng trưởng thành sau năm năm. Chim trưởng thành dài 81–110 cm,​ trọng lượng 2,2-3,6 kg và có sải cánh dài 165–180 cm. Trước khi đủ lông đủ cánh, những con chim chưa trưởng thành (khoảng 10 tuần tuổi) có thể nặng hơn 4 kg. Bộ lông có màu trắng với lông mũi cánh màu đen. Mỏ màu xanh nhạt. Mắt là màu xanh nhạt, và được bao quanh bởi da trần, đen. Trong quá trình sinh sản, đầu và cổ có màu vàng mịn.
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​332px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Northern_Gannet_colonies.png/​330px-Northern_Gannet_colonies.png"​ width="​330"​ height="​116"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Northern_Gannet_colonies.png/​495px-Northern_Gannet_colonies.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​a0/​Northern_Gannet_colonies.png 2x" data-file-width="​654"​ data-file-height="​230"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Khu vực sinh sản ở bắc Đại Tây Dương<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​div></​div></​div>​
 +<​p>​Phạm vi sinh sản là Bắc Đại Tây Dương. Chúng thường làm tổ thành bầy lớn, trên vách đá nhìn ra biển hoặc trên đảo đá nhỏ. Các thuộc địa lớn nhất của loài chim này, với hơn 60.000 cặp vợ chồng chim ó biển, được tìm thấy trên đảo Bonaventure,​ Quebec, nhưng 68% quần thể ó biển phương Bắc trên thế giới sinh sản xung quanh bờ biển của Vương quốc Anh và Ireland, với bầy lớn nhất trên Rock Bass (từ đó nó có tên khoa học) và Boreray, St Kilda.
 +</​p><​p>​Ở Anh, ó biển này là một loài được bảo vệ. Tuy nhiên, một ngoại lệ quy phạm pháp luật được thực hiện cho các cư dân của huyện Ness (còn được biết đến như NIS) đảo Lewis được phép giết đến 2000 con ó (địa phương gọi là guga) hàng năm để phục vụ như là một món ăn truyền thống địa phương.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Cramp,​ Stanley., K. E. L. Simmons (1977). <​i>​Handbook of the Birds of Europe, the Middle East, and North Africa: The Birds of the Western Palearctic</​i>​. ISBN 0-19-857358-8.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C3%93+bi%E1%BB%83n+ph%C6%B0%C6%A1ng+B%E1%BA%AFc&​amp;​rft.au=Cramp%2C+Stanley.%2C+K.+E.+L.+Simmons&​amp;​rft.aulast=Cramp%2C+Stanley.%2C+K.+E.+L.+Simmons&​amp;​rft.btitle=Handbook+of+the+Birds+of+Europe%2C+the+Middle+East%2C+and+North+Africa%3A+The+Birds+of+the+Western+Palearctic&​amp;​rft.date=1977&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-19-857358-8&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181011185541
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.196 seconds
 +Real time usage: 0.257 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1694/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18334/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1888/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1106/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.52 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 215.286 ​     1 -total
 + ​64.00% ​ 137.777 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​37.78% ​  ​81.333 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​20.02% ​  ​43.093 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.31% ​  ​30.801 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​13.14% ​  ​28.292 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  7.07%   ​15.218 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  6.40%   ​13.785 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aves-stub
 +  5.10%   ​10.986 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.82%   ​10.369 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336287-0!canonical and timestamp 20181011185540 and revision id 42512492
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031--bi-n-ph-ng-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)