User Tools

Site Tools


031--i-h-c-rmit-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031--i-h-c-rmit-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​background:​ #​ffffff;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​ffffff;">​Viện Đại học RMIT</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​RMIT University Logo.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​RMIT_University_Logo.svg/​175px-RMIT_University_Logo.svg.png"​ width="​175"​ height="​62"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​RMIT_University_Logo.svg/​263px-RMIT_University_Logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​RMIT_University_Logo.svg/​350px-RMIT_University_Logo.svg.png 2x" data-file-width="​893"​ data-file-height="​314"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên bản địa</​th><​td>​
 +RMIT University</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên cũ</​th><​td>​
 +Working Men's College<​br/><​small>​(1887–1933)</​small><​br/>​Melbourne Technical College<​br/><​small>​(1934–1959)</​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khẩu hiệu</​th><​td>​
 +<​i>​perita manus mens exculta</​i>​ <​small>​(Latin)</​small><​br/><​i>​bàn tay khéo léo, trí tuệ được rèn luyện</​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin chung</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loại hình</​th><​td>​
 +Trường công</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +1887</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành viên</​th><​td>​
 +ASAIHL, ATN, GU8, OUA</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tài trợ</​th><​td>​
 +A$882.8 million <​small>​(2011)</​small><​sup id="​cite_ref-annual_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Tổ chức và quản lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hiệu trưởng danh dự</​th><​td>​
 +Dr. Ziggy Switkowski</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giám đốc</​th><​td>​
 +Prof. Margaret Gardner</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giảng viên</​th><​td>​
 +4,213 <​small>​(Toàn thời gian)</​small><​sup id="​cite_ref-annual_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh viên</​th><​td>​
 +74,782 <​small>​(gồm. Dạy nghề)</​small><​sup id="​cite_ref-annual_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh viên đại học</​th><​td>​
 +42,​832<​sup id="​cite_ref-annual_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh viên sau đại học</​th><​td>​
 +12,​283<​sup id="​cite_ref-annual_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin khác</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khuôn viên</​th><​td>​
 +Thành phố</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vị trí</​th><​td>​
 +Melbourne, Victoria, Úc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tọa độ</​th><​td>​
 +<span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​37°48′30″N</​span>​ <span class="​longitude">​144°57′51″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​37,​8082°N 144,​9643°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-37.8082;​ 144.9643</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Màu</​th><​td>​
 +<span style="​background-color:#​B2BC00;​ color:; border:1px solid #000000; text-align:​center;">​    </​span><​span style="​background-color:#​FFD700;​ color:; border:1px solid #000000; text-align:​center;">​    </​span><​span style="​background-color:#​FFFFFF;​ color:; border:1px solid #000000; text-align:​center;">​    </​span><​span style="​background-color:#​DC241F;​ color:; border:1px solid #000000; text-align:​center;">​    </​span><​span style="​background-color:#​000000;​ color:; border:1px solid #000000; text-align:​center;">​    </​span><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +rmit.edu.au</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Viện Đại học RMIT</​b>,​ <​b>​Đại học RMIT</​b>,​ hay <​b>​Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​The <​b>​R</​b>​oyal <​b>​M</​b>​elbourne <​b>​I</​b>​nstitute of <​b>​T</​b>​echnology</​i>​) là viện đại học lâu đời thứ ba tại bang Victoria và là cơ sở giáo dục đại học công lập lâu đời thứ 8 tại Úc. Trụ sở chính của RMIT nằm tại Melbourne và là một phần gắn liền với khu vực phía Bắc của trung tâm thành phố.
 +</​p><​p>​RMIT được thành lập vào năm 1887 bởi Ngài Francis Ormond với tên gọi Working Men's College of Melbourne.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Mục đích ban đầu của trường là đóng góp cho công cuộc giáo dục về nghệ thuật, khoa học và công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa của Melbourne cuối thế kỷ XIX.<sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-:​Ross_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Tổng số học sinh lúc này vào khoảng 320 người.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Hiện nay, RMIT là nhà cung cấp giáo dục lớn nhất tại Úc.<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Vào năm 2011, số lượng nhập học của trường vào khoảng 75,000 học sinh, bao gồm cả ba cấp độ dạy nghề, đại học và sau đại học.
 +</​p><​p>​Ngoài khuôn viên chính, RMIT còn có các khuôn viên vệ tinh tại Bundoora và Brunswick,<​sup id="​cite_ref-campuses_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ cũng như các trung tâm nghiên cứu và đào tạo tại Melbourne và công viên quốc gia Grampians (nằm ở khu vực Point Cook và thị trấn Hamilton).<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Trường có hai chi nhánh quốc tế ở Châu Á, nằm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam<sup id="​cite_ref-campuses_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ cùng một trung tâm hợp tác ở Châu Âu tọa lạc tại Barcelona, Tây Ban Nha.<sup id="​cite_ref-campuses_6-2"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​RMIT đứng vững trong top 10 trường đại học của Úc về chất lượng nghiên cứu<​sup id="​cite_ref-top10_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-AEN_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ và nằm trong top 100 trên thế giới trong các lĩnh vực: Kinh doanh và Quản trị, kế toán và tài chính, giao tiếp và truyền thông, kĩ thuật xây dựng và kĩ thuật công trình xây dựng, khoa học máy tính và hệ thống thông tin, dược và dược lý học - theo số liệu của QS World University Rankings.<​sup id="​cite_ref-UAprofile_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup><​sup id="​cite_ref-disciplines_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span id="​Tr.C6.B0.E1.BB.9Bc_1887"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trước_1887">​Trước 1887</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Trường Working Men's College of Melbourne được thành lập bởi chính trị gia người Scotland, Ngài Francis Ormond.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Kế hoạch bắt đầu vào năm 1881, với mô hình của Ormond dựa trên Royal College of Art và Working Men's College ở Luân Đôn<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-4"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ và những trường đi trước thời đó như Đại học Luân Đôn và Đại học Brighton.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-5"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Ormond hiến tặng tổng cộng £5000 vào quỹ của trường.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-6"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Ông được ủng hộ tại Quốc hội bang Victoria bởi Charles Pearson và tại Melbourne Trades Hall bởi William Murphy.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-7"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Công đoàn Melbourne tập hợp thành viên để ủng hộ việc quyên góp của ông.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-8"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Khuôn viên của trường, nằm giữa phố Bowen và phố La Trobe, đối diện thư viện bang Victoria, được đóng góp bởi chính quyền bang.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-9"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​182px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8b/​ConstructionWorkingMensCollegeMelbourne.jpg/​180px-ConstructionWorkingMensCollegeMelbourne.jpg"​ width="​180"​ height="​153"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8b/​ConstructionWorkingMensCollegeMelbourne.jpg/​270px-ConstructionWorkingMensCollegeMelbourne.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8b/​ConstructionWorkingMensCollegeMelbourne.jpg/​360px-ConstructionWorkingMensCollegeMelbourne.jpg 2x" data-file-width="​3064"​ data-file-height="​2598"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Quá trình xây dựng trường (những năm 1880)</​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span id="​Working_Men.27s_College_.281887-1960.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Working_Men'​s_College_(1887-1960)">​Working Men's College (1887-1960)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Trường Working Men's College of Melbourne mở cửa vào ngày 4 tháng 6 năm 1887 với một buổi gala chào mừng tại Melbourne Town Hall,<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-10"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ trở thành nhà cung cấp giáo dục thứ ba của thuộc địa Victoria (Melbourne Athenaeum được thành lập vào năm 1839 và Đại học Melbourne vào năm 1853). Trường đón 320 lượt nhập học vào đêm mở cửa.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-11"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Trường hoạt động dưới hình thức một trung tâm giáo dục buổi tối trong các lĩnh vực "​nghệ thuật, khoa học và công nghệ",​ như theo lời của nhà sáng lập, "​đặc biệt cho người lao động"​.<​sup id="​cite_ref-:​Ross_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Ormond, vốn là một người tin tưởng vào khả năng của giáo dục trong việc thúc đẩy sự chuyển hóa, tin rằng trường sẽ có "tầm quan trọng và giá trị vĩ đại"​ trong công cuộc công nghiệp hóa của Melbourne cuối thế kỷ XIX.<sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-12"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-:​Ross_4-2"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Vào giai đoạn chuyển giao giữa thế kỷ XX và thập kỉ những năm 1930, trường mở rộng ra các khu vực xung quanh nhà tù Old Melbourne Gaol và xây dựng thêm nhiều tòa nhà cho các trường nghệ thuật, kĩ thuật và vô tuyến.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-13"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Trường cũng bắt đầu đóng góp vào nỗ lực của nước Úc trong chiến tranh dưới hình thức đào tạo những người lính trở về từ Chiến tranh thế giới thứ nhất.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-14"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Sau một cuộc khảo sát với sinh viên, trường chính thức đổi tên thành Melbourne Technical College vào năm 1934.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-15"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Ngôi trường sau khi mở rộng đã giúp nước Úc trong Chiến tranh thế giới thứ hai bằng cách đào tạo một phần sáu sĩ quan quân đội của cả nước, bao gồm một phần lớn nhân viên ngoại giao của Không lực Hoàng gia Úc.<sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-16"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Trường cũng đào tạo 2000 dân quân trong lĩnh vực sản xuất vũ khí và nhận ủy thác của Chính phủ Úc cho việc sản xuất các thành phần máy bay quân sự, bao gồm nhiều thành phần chính của máy bay ném bom thả ngư lôi Bristol Beaufort.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-17"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​Th.C3.A0nh_l.E1.BA.ADp_RMIT_.281960-2000.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thành_lập_RMIT_(1960-2000)">​Thành lập RMIT (1960-2000)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, vào năm 1954, trường trở thành nhà cung cấp giáo dục đại học đầu tiên được nhận bảo trợ từ hoàng gia (bởi nữ hoàng Elizabeth II)<sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-18"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ và chính thức đổi tên thành Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne vào năm 1960. Trong suốt khoảng thời gian giữa thế kỷ XX, trường tự tái cơ cấu và trở thành nhà cung cấp cả giáo dục đại học lẫn dạy nghề.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-19"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Lúc này, trường bắt đầu thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nước Đông Nam Á, ban đầu dưới Kế hoạch Colombo của Chính phủ Úc.<sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-20"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Năm 1979, trường Kinh tế Nội địa Emily McPherson (Emily McPherson College of the Domestic Economy) nằm bên cạnh đã sáp nhập với RMIT.<​sup id="​cite_ref-Murray-Smith_1987_3-21"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Sau cuộc sáp nhập với Học viện Công nghệ Phillip (Phillip Institute of Technology) ở Bắc Melbourne,<​sup id="​cite_ref-Time_Line_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ RMIT trở thành một trường đại học công lập theo lệnh của Chính quyền bang Victoria năm 1992, dưới bộ <​i>​Luật Học viện Công nghệ Hoàng gia 1992</​i>​ (<​i>​Royal Melbourne Institute of Technology Act 1992</​i>​).<​sup id="​cite_ref-RMITact1992_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ Trong những năm 90, trường phát triển mạnh mẽ và sáp nhập với hàng loạt các trường và học viện lân cận. Trường Trang trí và Thiết Kế Melbourne (The Melbourne College of Decoration and Design) gia nhập RMIT vào năm 1993,<​sup id="​cite_ref-Time_Line_12-1"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ tiếp nối bởi trường In ấn và Nghệ thuật hình ảnh Melbourne (the Melbourne College of Printing and Graphic Arts) năm 1995.<​sup id="​cite_ref-Time_Line_12-2"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p><​p>​Cũng trong năm 1995, trường mở khuôn viên vệ tinh đầu tiên tại Bundoora.<​sup id="​cite_ref-Time_Line_12-3"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Năm 1999, RMIT tiếp nhận khuôn viên của Học viện Dệt may Melbourne (the Melbourne Institute of Textiles) tại Brunswick.<​sup id="​cite_ref-Time_Line_12-4"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p><​p>​Cuối thế kỷ XX, RMIT trở thành đại học đầu tiên của Úc thực thi chính sách đặc biệt về giáo dục quốc tế.<​sup id="​cite_ref-Time_Line_12-5"​ class="​reference">​[12]</​sup>​ Theo kế hoạch, trường mở rộng hợp tác với các nước Đông Nam Á bằng việc phát triển hàng loạt chương trình giáo dục liên kết tại Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Sri Lanka và Việt Nam.<sup id="​cite_ref-SEApartners_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​Th.E1.BB.9Di_k.C3.AC_g.E1.BA.A7n_.C4.91.C3.A2y_.282000-hi.E1.BB.87n_t.E1.BA.A1i.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thời_kì_gần_đây_(2000-hiện_tại)">​Thời kì gần đây (2000-hiện tại)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Bước vào thế kỷ XXI, RMIT nhận lời mời của Chính phủ Việt Nam về việc thành lập đại học ngoại quốc đầu tiên tại Việt Nam.<sup id="​cite_ref-Vietnamhistory_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup>​ Chi nhánh quốc tế đầu tiên của trường chính thức đi vào hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2001 và chi nhánh thứ 2 tại Hà Nội vào năm 2004.<​sup id="​cite_ref-Vietnamhistory_15-1"​ class="​reference">​[15]</​sup>​ Vào năm 2013, trường đánh dấu sự hiện diện tại Châu Âu với một trung tâm hợp tác ở Barcelona.<​sup id="​cite_ref-RMITEurope_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT) là một đại học nghiên cứu công lập thành lập dưới bộ <​i>​Luật Học viện Công nghệ Hoàng gia 1992</​i>​ (<​i>​Royal Melbourne Institute of Technology Act 1992</​i>​) bởi chính quyền bang Victoria,<​sup id="​cite_ref-RMITact1992_13-1"​ class="​reference">​[13]</​sup><​sup id="​cite_ref-act2010sc4-1_17-0"​ class="​reference">​[17]</​sup>​ và hoạt động tuân theo bộ <​i>​Luật Học viện Công nghệ Hoàng gia'<​b>​ 2010</​b></​i><​b>​.<​sup id="​cite_ref-act2010sc1_18-0"​ class="​reference">​[18]</​sup>​ Nó được nhắc đến với tên gọi Đại học RMIT tại Australia và Đại học Quốc tế RMIT tại Việt Nam (cả hai đều là tên thương mại được bảo hộ).<​sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup><​sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​b>​
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​182px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​RMIT_University_City_Campus.jpg/​180px-RMIT_University_City_Campus.jpg"​ width="​180"​ height="​279"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​RMIT_University_City_Campus.jpg/​270px-RMIT_University_City_Campus.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​RMIT_University_City_Campus.jpg/​360px-RMIT_University_City_Campus.jpg 2x" data-file-width="​1930"​ data-file-height="​2987"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tòa nhà Trường Nghệ thuật</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​182px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​RMITEllisCourt.jpg/​180px-RMITEllisCourt.jpg"​ width="​180"​ height="​135"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​RMITEllisCourt.jpg/​270px-RMITEllisCourt.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​RMITEllisCourt.jpg/​360px-RMITEllisCourt.jpg 2x" data-file-width="​2272"​ data-file-height="​1704"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tòa nhà của trường Kĩ thuật Kernot cũ</​div></​div></​div>​
 +
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​Năm 1998, RMIT được Chính phủ Việt Nam mời về thiết lập một đại học 100% vốn nước ngoài.<​sup id="​cite_ref-RMITVNHistory_21-0"​ class="​reference">​[21]</​sup>​ Tới năm 2000, RMIT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu bậc đại học và sau đại học.<​sup id="​cite_ref-RMITVNHistory_21-1"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p><​p>​Đại học RMIT Việt Nam được chính thức thành lập vào năm 2001 và bắt đầu cung cấp chương trình giảng dạy tại khuôn viên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2004, trường thành lập khuôn viên thứ hai ở thủ đô Hà Nội.<​sup id="​cite_ref-RMITVNHistory_21-2"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​RMIT_University_Vietnam_-_Campus_%282%29.JPG/​220px-RMIT_University_Vietnam_-_Campus_%282%29.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​RMIT_University_Vietnam_-_Campus_%282%29.JPG/​330px-RMIT_University_Vietnam_-_Campus_%282%29.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​RMIT_University_Vietnam_-_Campus_%282%29.JPG/​440px-RMIT_University_Vietnam_-_Campus_%282%29.JPG 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2448"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Từ khi thành lập tới năm 2011, đại học RMIT Việt Nam đã cấp hơn 594 học bổng cho học sinh trên cả nước.<​sup id="​cite_ref-RMITVNHistory_21-3"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p><​p>​Đại học RMIT Việt Nam đã nhận 6 Giải Rồng vàng cho chất lượng giáo dục xuất sắc của Bộ Thương mại Việt Nam kể từ năm 2003.<​sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup>​ Trường cũng nhận giải thưởng của Phòng Thương mại Úc cho "sự sáng tạo và công tác xã hội" và đón Giấy Chứng nhận từ Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.<​sup id="​cite_ref-RMITVNHistory_21-4"​ class="​reference">​[21]</​sup></​p><​p>​Năm 2008, Đại học Quốc tế RMIT được trao bằng khen của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cho "​thành tựu giáo dục đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam"​.<​sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup></​p>​
 +
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr style="​background:#​bdb76b;"><​th>​Thứ hạng</​th>​
 +<​th>​2010</​th>​
 +<​th>​2011</​th>​
 +<​th>​2012</​th>​
 +<​th>​2013
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Xếp hạng các đại học thế giới của Times Higher Education- Top 100 trường dưới 50 năm tuổi<​sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup></​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​93</​td>​
 +<td>-
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds<​sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup>​ - Thứ hạng chung</​td>​
 +<​td>​223</​td>​
 +<​td>​228</​td>​
 +<​td>​246</​td>​
 +<​td>​291
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds - Luật<​sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup></​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​151-200
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds - Kinh tế học &amp; Kinh tế lượng<​sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup></​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​101-150</​td>​
 +<​td>​151-200</​td>​
 +<​td>​101-150
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds - Kế toán<​sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup></​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​51-100</​td>​
 +<​td>​51-100</​td>​
 +<​td>​51-100
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds - Giao tiếp &amp; Truyền thông<​sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup></​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​51-100</​td>​
 +<​td>​51-100
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds - Kĩ sư - Xây dựng và Kết cấu<​sup id="​cite_ref-topuniversities.com_30-0"​ class="​reference">​[30]</​sup></​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​51-100</​td>​
 +<​td>​101-150</​td>​
 +<​td>​101-150
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds - Khoa học Máy tính và Hệ thống Thông tin<sup id="​cite_ref-topuniversities.com_30-1"​ class="​reference">​[30]</​sup></​td>​
 +<​td>​-</​td>​
 +<​td>​101-150</​td>​
 +<​td>​51-100</​td>​
 +<​td>​51-100
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​p>​Vào năm 2011, trong một cuộc khảo sát với trên 5000 nhà tuyển dụng, QS World University Rankings xếp RMIT ở hạng 51 trên thế giới cho khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên ra trường.<​sup id="​cite_ref-UAprofile_10-1"​ class="​reference">​[10]</​sup><​sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup>​ Đến 2011, trường có một cộng đồng cựu sinh viên vào khoảng 280,000 người ở 130 quốc gia.<sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup><​sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup></​p>​
 +<​center>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"​ style="​max-width:​ 1038px;​_width:​ 1038px;"><​li class="​gallerycaption">​Một số nhân vật đáng chú ý</​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 165px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 165px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 165px"><​div style="​width:​ 165px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 160px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Peter_Ryan.jpg/​95px-Peter_Ryan.jpg"​ width="​95"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​4/​47/​Peter_Ryan.jpg 1.5x" data-file-width="​113"​ data-file-height="​155"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Peter Ryan, Phó Thống đốc bang Victoria (Luật)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 165px"><​div style="​width:​ 165px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 160px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Rove_McManus.jpg/​94px-Rove_McManus.jpg"​ width="​94"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Rove_McManus.jpg/​141px-Rove_McManus.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Rove_McManus.jpg/​188px-Rove_McManus.jpg 2x" data-file-width="​393"​ data-file-height="​544"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Rove McManus, diễn viên hài và người dẫn chương trình truyền hình (RMITV)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 165px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 165px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 165px"><​div style="​width:​ 165px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 160px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​James_Wan.JPG/​97px-James_Wan.JPG"​ width="​97"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​James_Wan.JPG/​146px-James_Wan.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​James_Wan.JPG/​195px-James_Wan.JPG 2x" data-file-width="​480"​ data-file-height="​640"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​James Wan, đạo diễn và nhà biên kịch (Nghệ thuật)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 165px"><​div style="​width:​ 165px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 160px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​John_Safran.jpg/​86px-John_Safran.jpg"​ width="​86"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​John_Safran.jpg/​130px-John_Safran.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​John_Safran.jpg/​173px-John_Safran.jpg 2x" data-file-width="​681"​ data-file-height="​1024"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​John Safran, nhà sản xuất phim tài liệu (Nghệ thuật)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 165px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 165px"><​div style="​width:​ 165px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 160px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​Jim_stynes.jpg/​91px-Jim_stynes.jpg"​ width="​91"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​Jim_stynes.jpg/​137px-Jim_stynes.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​Jim_stynes.jpg/​183px-Jim_stynes.jpg 2x" data-file-width="​480"​ data-file-height="​683"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Jim Stynes, cầu thủ bóng đá luật Úc và nhà hoạt động tình nguyện (Khoa học xã hội)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 165px"><​div style="​width:​ 165px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 160px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Lydia_Lassila_podium_cropped.png/​71px-Lydia_Lassila_podium_cropped.png"​ width="​71"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Lydia_Lassila_podium_cropped.png/​107px-Lydia_Lassila_podium_cropped.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Lydia_Lassila_podium_cropped.png/​142px-Lydia_Lassila_podium_cropped.png 2x" data-file-width="​498"​ data-file-height="​909"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Lydia Lassila, vận động viên trượt tuyết, huy chương vàng Olympic Mùa đông (Khoa học ứng dụng)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 165px"><​div style="​width:​ 165px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 160px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​2008_Australian_Olympic_team_James_Tomkins_-_Sarah_Ewart.jpg/​105px-2008_Australian_Olympic_team_James_Tomkins_-_Sarah_Ewart.jpg"​ width="​105"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​2008_Australian_Olympic_team_James_Tomkins_-_Sarah_Ewart.jpg/​157px-2008_Australian_Olympic_team_James_Tomkins_-_Sarah_Ewart.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​2008_Australian_Olympic_team_James_Tomkins_-_Sarah_Ewart.jpg/​209px-2008_Australian_Olympic_team_James_Tomkins_-_Sarah_Ewart.jpg 2x" data-file-width="​1968"​ data-file-height="​2442"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​James Tomkins, ba lần đoạt huy chương vàng Olympic (Kinh doanh)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul></​center>​
 +
 +
 +<div class="​reflist references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-annual-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Annual Report 2011, pp 14-15, RMIT University, retrieved ngày 16 tháng 9 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Màu sắc biểu trưng của Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne là xanh đậm, trắng (bạc) và màu vàng ròng hoặc, như được thể hiện trong hình ảnh linh vật trên biểu tượng và con dấu của trường (Murray-Smith &amp; Dare 1987). Các màu đỏ, đen và trắng được sử dụng làm màu sắc chủ đạo của thương hiệu cho mục đích marketing cuối thập kỉ 90. Hướng dẫn nhận dạng thương hiệu của RMIT cũng chỉ rõ màu đỏ chính thức của nó là Pantone 485 (HEX DC241F) và màu xanh lá chính thức là Pantone 390 (HEX B2BC00).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Murray-Smith_1987-3">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​đ</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​e</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ê</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​g</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​h</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​i</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​k</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​l</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​m</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​n</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​o</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ô</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ơ</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​p</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​q</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​r</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Murray-Smith &amp; Dare 1987</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-:​Ross-4">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Ross,​ C. Stuart (1912). Francis Ormond - Pioneer, Patriot, Philanthropist. Luân Đôn: Melville và Mullen. pp76-84</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​RMIT University. Victorian Tertiary Admissions Centre, retrieved ngày 3 tháng 7 năm 2013</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-campuses-6">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Campuses and maps - Campuses. RMIT University, retrieved ngày 3 tháng 7 năm 2013</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Campuses and maps - Sites. RMIT University, retrieved ngày 3 tháng 7 năm 2013</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-top10-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"​Top 10 again for RMIT", RMIT University (ngày 11 tháng 9 năm 2012), retrieved ngày 16 tháng 9 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-AEN-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Rankings of Australian Universities,​ Australian Education Network, retrieved ngày 16 tháng 9 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-UAprofile-10">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​RMIT University, Universities Australia, retrieved ngày 16 tháng 9 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-disciplines-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"​RMIT disciplines among top in the World",​ RMIT University (ngày 10 tháng 7 năm 2012), retrieved ngày 16 tháng 9 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Time_Line-12">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​History of RMIT, RMIT University, retrieved ngày 22 tháng 9 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-RMITact1992-13">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Parliament of Victoria (1992), Royal Melbourne Institute of Technology Act 1992 (repealed), section 1, Australasian Legal Information Institute (online), retrieved ngày 22 tháng 9 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-SEApartners-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Study an RMIT program in your country, RMIT University, retrieved ngày 22 tháng 9 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Vietnamhistory-15">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Our heritage, RMIT International University, retrieved ngày 27 tháng 9 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-RMITEurope-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"​RMIT Europe launches in style"​. RMIT University (ngày 11 tháng 7 năm 2013), retrieved ngày 3 tháng 7 năm 2013</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-act2010sc4-1-17"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Parliament of Victoria 2010, section 4(1)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-act2010sc1-18"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Parliament of Victoria 2010, section 1</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Our name, RMIT University, retrieved ngày 17 tháng 9 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Trading names and corporation company formation policy, provisions 1&​amp;​2,​ RMIT University, retrieved ngày 22 tháng 9 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-RMITVNHistory-21">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​About RMIT University Vietnam (RMIT VN Homepage)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​RMIT Vietnam wins sixth Golden Dragon Awards - RMIT VN News, ngày 26 tháng 1 năm 2008</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​RMIT Vietnam receives award from Vietnamese Prime Minister - [1], ngày 31 tháng 8 năm 2013</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​THE 100 under 50</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​[2]</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Top 150 in Law</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Top 200 in Economics 2011</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Top 150 in Accounting and Finance 2011-12</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Top 200 in Communication &amp; Media Studies 2011-13</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-topuniversities.com-30">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​[3]</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​RMIT,​ QS World University Rankings, retrieved ngày 30 tháng 9 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Annual Report 2011, p 61, RMIT University, retrieved ngày 16 tháng 9 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-33"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Frequently Asked Questions (FAQ). RMIT Alumni. RMIT University. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p><​b>​Texts:</​b><​br/></​p>​
 +<div class="​refbegin"​ style="">​
 +<​ul><​li><​span id="​CITEREFMurray-SmithDare1987"​ class="​citation">​Murray-Smith,​ Stephen; Dare, Anthony J. (1987), <​i>​The Tech: A Centenary History of the Royal Melbourne Institute of Technology</​i>​ (ấn bản 1), South Yarra (Melbourne):​ Hyland House, ISBN 0-947062-06-8</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+RMIT&​amp;​rft.au=Dare%2C+Anthony+J.&​amp;​rft.au=Murray-Smith%2C+Stephen&​amp;​rft.aufirst=Stephen&​amp;​rft.aulast=Murray-Smith&​amp;​rft.btitle=The+Tech%3A+A+Centenary+History+of+the+Royal+Melbourne+Institute+of+Technology&​amp;​rft.date=1987&​amp;​rft.edition=1st&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-947062-06-8&​amp;​rft.place=South+Yarra+%28Melbourne%29&​amp;​rft.pub=Hyland+House&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul><​ul><​li><​span id="​CITEREFEdquistGrierson2008"​ class="​citation">​Edquist,​ Harriet; Grierson, Elizabeth (2008), <i>A Skilled Hand and Cultivated Mind: A Guide to the Architecture and Art of RMIT</​i>,​ Melbourne: RMIT University Press, ISBN 978-1-921166-91-4</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+RMIT&​amp;​rft.au=Edquist%2C+Harriet&​amp;​rft.au=Grierson%2C+Elizabeth&​amp;​rft.aufirst=Harriet&​amp;​rft.aulast=Edquist&​amp;​rft.btitle=A+Skilled+Hand+and+Cultivated+Mind%3A+A+Guide+to+the+Architecture+and+Art+of+RMIT&​amp;​rft.date=2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-1-921166-91-4&​amp;​rft.place=Melbourne&​amp;​rft.pub=RMIT+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Đại học RMIT</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​p>​Bản mẫu:​Australian Technology Network
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181028204822
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.356 seconds
 +Real time usage: 0.449 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2143/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 49664/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3938/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 31848/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.49 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 316.341 ​     1 -total
 + ​36.87% ​ 116.635 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_tr&#​432;&#​7901;​ng_h&#​7885;​c
 + ​34.84% ​ 110.212 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.17% ​  ​38.506 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Citation
 + ​10.20% ​  ​32.273 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  8.45%   ​26.722 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.80%   ​21.501 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7841;​i_h&#​7885;​c_&#​7903;​_&​Uacute;​c
 +  6.05%   ​19.148 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.43%   ​14.007 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Gi&​aacute;​o_d&#​7909;​c
 +  3.91%   ​12.377 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refbegin
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​93528-0!canonical and timestamp 20181028204822 and revision id 41603139
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031--i-h-c-rmit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)