User Tools

Site Tools


031--ng-th-nh-n-hi-u-s-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031--ng-th-nh-n-hi-u-s-a-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​1/​1f/​Sua_Ong_Tho.jpg/​220px-Sua_Ong_Tho.jpg"​ width="​220"​ height="​220"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​1/​1f/​Sua_Ong_Tho.jpg 1.5x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một hộp sữa Ông Thọ</​div></​div></​div>​
 +<​p><​i><​b>​Ông Thọ</​b></​i>​ hay còn gọi là <​b>​sữa ông Thọ</​b>​ là một nhãn hiệu sữa đặc nổi tiếng tại Việt Nam, hiện thuộc sở hữu của Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk). Các chủng loại của sữa <​i>​Ông Thọ</​i>​ gồm: <​i>​Ông Thọ</​i>​ nhãn trắng (nắp khoen), <​i>​Ông Thọ</​i>​ nhãn xanh, <​i>​Ông Thọ</​i>​ nhãn đỏ (nắp khui) và <​i>​Ông Thọ</​i>​ vỉ nhựa. Sản phẩm sữa này có tên gọi tiếng Việt khá thú vị, tên gọi của chúng được hình dung hài hước là sữa của ông Thọ ("Mr. Longevity'​s milk"​),​ tức là sữa từ một người đàn ông già.
 +</​p><​p>​Sữa Ông Thọ là một chế phẩm sữa rất phổ biến ở Việt Nam, ngoài chức năng độc lập của chúng (sữa đặc), sữa Ông Thọ là nguyên liệu quan trọng để pha vào cà phê làm nên món trứ danh ở Việt Nam là cà phê sữa đá, chúng còn được người dùng ưa thích với món bánh mì quẹt sữa (bánh mì chấm với sữa đặc) như là một món ăn nhanh dùng cho bữa ăn sáng.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Đây là nhãn hiệu sữa có từ lâu tại Việt Nam. Trước năm 1975, Công ty sữa đa quốc gia Foremost có hoạt động kinh doanh tại miền Nam Việt Nam, họ sản xuất sữa với nhãn hiệu <​i>​Longevity</​i>​ mang hình ảnh một ông già cầm trái đào tiên, và gọi đó là sữa <​i>​Ông Thọ</​i>​ một cách không chính thức để người Việt dễ hiểu. ​
 +</​p><​p>​Sau năm 1975, các cơ sở sản xuất của Foremost bị nhà nước quốc hữu hóa rồi giao cho Vinamilk tiếp quản. Từ năm này đến năm 1990, Vinamilk sản xuất loại sữa đặc mang tên <​i>​Ông Thọ</​i>​ kinh doanh tại Việt Nam, cũng với hình ảnh một ông già cầm quả đào tiên. Giai đoạn sau đó, Công ty Foremost quay lại Việt Nam đầu tư kinh doanh, họ quyết định đòi lại nhãn hiệu sữa với hình ảnh ông già cầm quả đào tiên từ tay Vinamilk. Vụ kiện kéo dài rồi được tòa án quốc tế tuyên rằng hình ảnh ông già cầm quả đào tiên là của Foremost (không bao gồm chữ <​i>​Ông Thọ</​i>​ bằng tiếng Việt).
 +</​p><​p>​Sau khi thắng kiện, Công ty Foremost lại khuếch trương thương hiệu sữa này bằng tên gọi <​i>​Longevity</​i>​ với ông già cầm quả đào tiên như đã từng làm tại miền Nam Việt Nam trước 1975, nhưng Foremost bị phản ứng ngược vì người Việt bây giờ đã quen với chữ <​i>​Ông Thọ</​i>​ của Vinamilk rồi. Họ cho rằng <​i>​Longevity</​i>​ là nhãn hiệu nhái với <​i>​Ông Thọ</​i>​ nên sữa <​i>​Ông Thọ</​i>​ lại càng được ưa chuộng và bán chạy nhiều hơn. Để vớt vát cho chiến lược sai lầm này, Foremost đã Việt hóa chữ <​i>​Longevity</​i>​ thành chữ <​i>​Trường Sinh</​i>,​ và nhãn hiệu sữa này vẫn tồn tại miễn cưỡng đến ngày nay.
 +</p>
 +
 +<​p>​Năm 1996, 2 năm sau ngày Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn cấm vận Việt Nam, Foremost quay trở lại thị trường Việt Nam với hình thức công ty liên doanh giữa Tập đoàn mẹ Friesland Coberco của Hà Lan (70% vốn đầu tư) và Công ty Protrade (Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương) của tỉnh Bình Dương (30%).
 +</​p><​p>​Năm 2002, công ty sữa Foremost Việt Nam thông báo chuyển tên và đổi logo mới thành "Công ty thực phẩm và nước giải khát Dutch Lady Vietnam"<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Dutch Lady Vietnam sẽ tiếp tục sản xuất và tiếp thị các sản phẩm mang nhãn hiệu Cô gái Hà Lan, YoMost và Completa.
 +</​p><​p>​Năm 2004, sau 125 năm hoạt động, Friesland Coberco Dairy Foods đổi tên thành Royal Friesland Foods, với danh hiệu "​Đạt chứng nhận Hoàng gia" từ Nữ hoàng Beatrix của Hà Lan trao tặng. Dutch Lady Việt Nam cũng tổ chức họp báo về sự kiện này tại khách sạn Caravelle Sài Gòn<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Ngày 21/7/2009 tại Bình Dương, Công ty sữa Dutch Lady Việt Nam chính thức đổi tên thành FrieslandCampina Việt Nam, sau sự hợp nhất giữa hai tập đoàn sản xuất sữa hàng đầu Hà Lan Royal Friesland Foods và Campina đầu năm.
 +</p>
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"​ style="​max-width:​ 1215px;​_width:​ 1215px;"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Tin_of_condensed_milk.jpg/​149px-Tin_of_condensed_milk.jpg"​ width="​149"​ height="​200"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Tin_of_condensed_milk.jpg/​223px-Tin_of_condensed_milk.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Tin_of_condensed_milk.jpg/​297px-Tin_of_condensed_milk.jpg 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​1009"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Sữa Ông Thọ đặc khui nắp
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​18px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Viet-coffee.jpg/​200px-Viet-coffee.jpg"​ width="​200"​ height="​194"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Viet-coffee.jpg/​300px-Viet-coffee.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b7/​Viet-coffee.jpg/​400px-Viet-coffee.jpg 2x" data-file-width="​616"​ data-file-height="​599"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 235px"><​div style="​width:​ 235px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 230px;"><​div style="​margin:​40px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​HK_Jordan_Nathan_Road_%E9%95%B7%E6%A8%82%E8%A1%97_Cheong_Lok_Street_Hotel_Madera_shop_window_decor_canned_milk_Jan-2014_white_bread.JPG/​200px-HK_Jordan_Nathan_Road_%E9%95%B7%E6%A8%82%E8%A1%97_Cheong_Lok_Street_Hotel_Madera_shop_window_decor_canned_milk_Jan-2014_white_bread.JPG"​ width="​200"​ height="​150"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​HK_Jordan_Nathan_Road_%E9%95%B7%E6%A8%82%E8%A1%97_Cheong_Lok_Street_Hotel_Madera_shop_window_decor_canned_milk_Jan-2014_white_bread.JPG/​300px-HK_Jordan_Nathan_Road_%E9%95%B7%E6%A8%82%E8%A1%97_Cheong_Lok_Street_Hotel_Madera_shop_window_decor_canned_milk_Jan-2014_white_bread.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​HK_Jordan_Nathan_Road_%E9%95%B7%E6%A8%82%E8%A1%97_Cheong_Lok_Street_Hotel_Madera_shop_window_decor_canned_milk_Jan-2014_white_bread.JPG/​400px-HK_Jordan_Nathan_Road_%E9%95%B7%E6%A8%82%E8%A1%97_Cheong_Lok_Street_Hotel_Madera_shop_window_decor_canned_milk_Jan-2014_white_bread.JPG 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Sữa ông Thọ ở nước ngoài (tên gọi là Longevity của tập đoàn ​ Friesland Foods
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181011014919
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.136 seconds
 +Preprocessor visited node count: 208/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7606/​2097152 bytes
 +Template argument size: 302/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5019/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.31 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​73.953 ​     1 -total
 + ​76.76% ​  ​56.770 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​67.55% ​  ​49.954 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​23.03% ​  ​17.035 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​7849;​m_th&#​7921;​c_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​20.28% ​  ​15.000 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.49% ​   8.499      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​937078-0!canonical and timestamp 20181011014919 and revision id 40297890
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031--ng-th-nh-n-hi-u-s-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)