User Tools

Site Tools


031--o-lopez-la-gi

Lopez là hòn đảo lớn thứ 3 trong quần đảo San Juan, Quận San Juan, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Đảo có diện tích 29.81 miles2 (77.2 km2), với dân số là 2,177 người theo điều tra dân số năm 2000.

Đải Lopez vốn có tên là Chauncey, được đặt bởi nhà thám hiểm người Mỹ Wilkes's để tôn vinh chỉ huy hải quân Hoa Kỳ là Isaac Chauncey. Sau khi chính quyền Anh tổ chức lại bảng tên các đảo thì cái tên Chauncey bị loại bỏ, thay vào đó là tên Lopez như ngày nay, cái tên này được lấy từ viên sĩ quan Gonzalo López de Haro người Tây Ban Nhaư, người đầu tiên khám phá ra quần đảo San Juan.

  • ^ Phillips, James W. (1971). Washington State Place Names. University of Washington Press. ISBN 0-295-95158-3.
  • ^ a b Pitcher, Don (June 2005). "Lopez Island". San Juan Islands. Moon Handbooks (2 ed.). Emeryville, CA: Avalon Travel Publishing. ISBN 15665918723.
  • ^ "Lopez Island Day Parks - Odlin County Park". San Juan County. Retrieved 2009-01-24.
031--o-lopez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)