User Tools

Site Tools


031--o-lummi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031--o-lummi-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lummi</​b>​ là một hòn đảo nằm ở phái Tây Nam quận Whatcom, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Đảo nằm giữa phần đất liền của quận Whatcom và quần đảo San Juan (quận San Juan). Đảo Lummi có diện tích 23,97 km ² (9,255 sq mi) và có 822 người sinh sống trên đảo theo cuộc điều tra dân số 2000. Dân số trên đảo tăng lên gấp đôi khi khách du lịch ở Canada và Mỹ đến đảo để nghỉ mát vào mùa hè.
 +</​p><​p>​Hòn đảo này ban đầu được gọi là <i>Sa nam a o</i> ("Núi cao") và <​i>​Skallaham</​i>​ theo cách gọi của thổ dân châu Mỹ. Năm 1792 nhà thám hiểm Tây Ban Nha gọi là Isla de Pacheco, và sau đó được gọi là đảo McLoughlin. Năm 1853, U.S. National Geodetic Survey khảo sát đảo và đặt tên là Lummi, người ta tin rằng nó xuất phát từ từ luminara, được các bộ tộc bản địa gọi.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​^ Lummi Island Ferry, Whatcom County Public Works, retrieved 2010-12-21</​li>​
 +<li>^ a b Island Vacation Rentals: Lummi Island History</​li>​
 +<li>^ Friends of Island Library: A Very Brief History of Lummi Island and the Islanders, 1998</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181010211629
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.008 seconds
 +Real time usage: 0.012 seconds
 +Preprocessor visited node count: 53/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 147/2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​   3.050      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +100.00% ​   3.050      1 -total
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336768-0!canonical and timestamp 20181010211629 and revision id 20964769
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031--o-lummi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)