User Tools

Site Tools


031--o-san-juan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031--o-san-juan-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​SanJuanIslands-labelled-focusShaw.jpg/​220px-SanJuanIslands-labelled-focusShaw.jpg"​ width="​220"​ height="​155"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​SanJuanIslands-labelled-focusShaw.jpg/​330px-SanJuanIslands-labelled-focusShaw.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​SanJuanIslands-labelled-focusShaw.jpg/​440px-SanJuanIslands-labelled-focusShaw.jpg 2x" data-file-width="​462"​ data-file-height="​326"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Đảo San Juan</​b>​ là hòn đảo có diện tích lớn thứ hai và có dân số lớn nhất quần đảo San Juan, toạ lạc ở phía Tây Bắc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Đảo có diện tích 142,59 km ² (55,053 sq mi) và dân số là 6,822 người theo cuộc điều tra dân số 2000.
 +</​p><​p>​Friday Harbor là trung tâm dân cư chính của đảo San Juan và Quận San Juan và đây là thị trấn duy nhất được thành lập ở đảo. Các chuyến bay bằng thuỷ phi cơ được hoạt động thường xuyên ở Friday Harbor thông qua Kenmore Air.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Cái tên "San Juan" bắt nguồn từ chuyến thám hiểm năm 1791 của Francisco de Eliza, ông đặt tên là quần đảo Isla y Archiepelago de San Juan để vinh danh nhà tài trợ, bảo trợ của mình, Juan Vicente de Güemes Padilla Horcasitas y Aguayo 2 Count của Revillagigedo. Một trong các sĩ quan theo lệnh Eliza, là Gonzalo López de Haro, là người châu Âu đầu tiên khám phá ra đảo San Juan. Theo cuộc thám hiểm Wilkes, nhà thám hiểm người Mỹ Charles Wilkes đổi tên đảo thành Rodgers, tên tiếng Tây Ban Nha vẫn còn trên các văn bản và theo thời gian đã trở thành tên chính thức của hòn đảo này.
 +</p>
 +
 +<​p>​Trường Đại học Washington điều hành một cơ sở nghiên cứu về biển trên đảo, được tồn tại từ năm 1909 tới nay, gồm có cả ký túc xá, các lớp học để phục vụ giảng dạy...
 +</​p><​p>​Trên đảo có một tờ báo được xuất bản hàng tuần. Trên đảo rải rác nhiều trang trại, nền kinh tế của đảo dựa nhiều vào du lịch. Bên ngoài Friday Harbor, khu nghỉ mát lớn duy nhất thành lập thương mại là ngôi làng Roche Harbor, nằm ​​ở phía tây bắc của hòn đảo.
 +</​p><​p>​Trên đảo còn có Công viên lịch sử quốc gia đảo San Juan, là nơi kỷ niệm Cuộc chiến Con lợn 1859...
 +</p>
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Đảo San Juan</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181011025902
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.064 seconds
 +Preprocessor visited node count: 148/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3040/​2097152 bytes
 +Template argument size: 433/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 530 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​38.594 ​     1 -total
 + ​77.17% ​  ​29.784 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​70.42% ​  ​27.179 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​63.04% ​  ​24.328 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​12.43% ​   4.796      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dmoz
 +  9.80%    3.783      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.14%    2.370      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336761-0!canonical and timestamp 20181011025901 and revision id 21346713
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031--o-san-juan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)