User Tools

Site Tools


031-2k6-luna-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-2k6-luna-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em;​width:​315px;​border-spacing:​2px;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​hproduct"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;"><​span class="​fn org">​ 2K6 Luna </​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​center;​border-bottom:​1px solid #​aaa;​line-height:​1.5em;">​
 +<img alt="​2P16 Luna.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​2P16_Luna.jpg/​300px-2P16_Luna.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​2P16_Luna.jpg/​450px-2P16_Luna.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​2P16_Luna.jpg/​600px-2P16_Luna.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/><​p>​Xe mang phóng 2P16 với đạn tên lửa 3R9</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Loại</​th><​td>​
 +hệ thống pháo phản lực</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Quốc gia chế tạo</​th><​td>​
 +Liên Xô</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Lược sử hoạt động</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Phục vụ</​th><​td>​
 +1960-1982 (Liên Xô)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Lược sử chế tạo</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Người thiết kế</​th><​td>​
 +NII-1 và TsNII-58</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Giai đoạn sản xuất</​th><​td>​
 +1960-1964</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Số lượng chế tạo</​th><​td>​
 +432 xe SPU 2P16</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Các biến thể</​th><​td>​
 +3R10 (nguyên tử) (FROG-5), 3R9 (HE) (FROG-3)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Thông số</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Kíp chiến đấu</​th><​td>​
 +5</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​hr/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Tầm bắn xa nhất</​th><​td>​
 +45 km (28 mi) (3R9)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Đầu nổ</​th><​td>​
 +liều nổ mạnh, hạt nhân</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​hr/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Động cơ</​th><​td>​
 +RDTT 3Zh6</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Hệ thống chỉ đạo</​th><​td>​
 +đường đạn</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Nền phóng</​th><​td>​
 +2P16 (dựa trên khung gầm PT-76)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​2K6 <​i>​Luna</​i></​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru">​Луна</​span>;​ tiếng Anh: <​i><​span lang="​en">​moon</​span></​i>​ – Mặt Trăng) là một tổ hợp tên lửa đường đạn tầm ngắn của Liên Xô. Đạn phản lực của Luna dùng nhiên liệu rắn, không dẫn đường và có khả năng ổn định quay. "​2K6"​ là mã định danh của GRAU. Tên mã định danh NATO là <​b>​FROG-3</​b>​ (với đạn tên lửa 3R9) và <​b>​FROG-5</​b>​ (với đạn tên lửa 3R10). Từ năm 1965, 2K6 Luna được thay thế bằng các tổ hợp 9K52 Luna-M hiện đại hơn.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Tổ hợp <​i>​Luna</​i>​ được phát triển tại NII-1 từ năm 1953, dưới sự giám sát của N. P. Mazurov. Luna là thiết kế tiếp sau các thiết kế 2K1 <​i>​Mars</​i>​ và 2K4 <​i>​Filin</​i>​. Trong khi NII-1 chịu trách nhiệm về đạn phản lực, thì xe mang phóng và xe chở đạn-nạp đạn sẽ do TsNII-58 thiết kế. Tên ban đầu của tổ hợp là <​b>​S-125A "​Pion"</​b>​.<​sup id="​cite_ref-Solyankin,​_A.G._2010_p._530-533_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Năm 1957, mẫu thử của xe phóng (<​b>​SPU S-123A</​b>​ trên khung gầm <​i>​Ob'​yekt 160</​i>​),​ xe chở-tiếp đạn (<​b>​TZM S-124A</​b>​ trên khung gầm <​i>​Ob'​yekt 161</​i>​) và đạn phản lực <​b>​3R5</​b>​ đã sẵn sàng cho các thử nghiệm. Các thử nghiệm diễn ra vào năm 1958 tại Kapustin Yar và năm 1959 tại quân khu Transbaikal. Sau các thử nghiệm, đã rút ra kết luận là từ bỏ TZM, để cải tiến SPU và thiết kế lại đạn tên lửa. Từ đây các đạn tên lửa 3R9 và 3R10 đã được phát triển. Quyết định bắt đầu sản xuất hàng loạt được đưa ra vào ngày 29 tháng 12 năm 1959. 5 tổ hợp đầu tiên sẵn sàng vào tháng 1 năm 1960 sau khi các cuộc nghiệm thu nhà nước diễn ra cho đến tháng 3 cùng năm. Năm 1960, tổ hợp Luna được đưa vào trang bị cho Lục quân Liên Xô và phục vụ cho đến năm 1982.<​sup id="​cite_ref-military.tomsk.ru_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Từ năm 1960 tới năm 1964, tổng cộng đã có 432 xe SPU 2P16 được chế tạo. Trong năm đầu tên, 80 xe phóng và 365 đạn tên lửa đã được sản xuất.<​sup id="​cite_ref-Solyankin,​_A.G._2010_p._530-533_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Tổ hợp tên lửa gồm:<​sup id="​cite_ref-military.tomsk.ru_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​Xe phóng <​b>​SPU 2P16</​b>​ (<​i>​Ob'​yekt 160</​i>​),​ dựa trên khung gầm một chiếc PT-76B hoán đổi. Trọng lượng chiến đấu là 18 tấn.</​li>​
 +<​li>​Đạn tên lửa <​b>​3R9</​b>​ với đầu đạn HE thường <​b>​3N15</​b>​ có tần bắn 12 tới 44,​6 km.</​li>​
 +<​li>​Đạn tên lửa <​b>​3R10</​b>​ với đầu đạn hạt nhân <​b>​3N14</​b>​ nặng 400 kg có tầm bắn 10 tới 32,​1 km.</​li>​
 +<​li>​Một xe chở tên lửa 2U663 dựa trên xe ZiL-157V, mang 2 đạn tên lửa.</​li>​
 +<​li>​Một xe 2U662 để mang và lưu trữ đầu đạn hạt nhân.</​li>​
 +<​li>​Một cần cẩu di động ADK K52 (trên xe MAZ-502), ADK K61 (trên xe MAZ-200) hoặc 9T31 (trên xe Ural-375).</​li>​
 +<​li>​Các xe bảo trì PRTB-1, 2U659…</​li>​
 +<​li>​Xe điều khiển chỉ huy PU-2.</​li>​
 +<​li>​Bộ huấn luyện với đạn phản lực huấn luyện <​b>​PV-65</​b>​ hoặc <​b>​3R11</​b>​ cùng đầu đạn huấn luyện <​b>​3N16</​b>​.</​li></​ul><​p>​Đã có vài biến thể của xe phóng, ví dụ như <​b>​2P21</​b>​ hay còn gọi là <​b>​Br-226-II</​b>​ trên xe tải 8x8 ZiL-134 nhưng không được đưa vào trang bị.
 +</​p><​p><​b>​FROG-6</​b>​ theo nguồn phương Tây<sup id="​cite_ref-ReferenceA_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ là tên định danh cho hệ thống huấn luyện dựa trên xe tải PV-65. Nhưng theo các nguồn của Nga<sup id="​cite_ref-military.tomsk.ru_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ thì hệ thống này là mẫu thử của xe phóng <​b>​Br-226-I</​b>​ dựa trên khung gầm KrAZ-214.
 +</p>
 +
 +<​p>​Luna được đưa vào trang bị năm 1960 và phục vụ cho đến năm 1982. Mỗi sư đoàn tăng và súng trường cơ giới hóa có một tiểu đoàn Luna với hai khẩu đội, mỗi khẩu đội có 2 xe 2P16.<​sup id="​cite_ref-military.tomsk.ru_2-3"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, 12 tổ hợp 2K6 đã được đưa tới Cuba.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​Qu.E1.BB.91c_gia_t.E1.BB.ABng_s.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Quốc_gia_từng_sử_dụng">​Quốc gia từng sử dụng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​pre>​- 13 xe 2P16 trong giai đoạn 1962-1977<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​pre>​
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​2K6 Luna</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181014191549
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.512 seconds
 +Real time usage: 0.616 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3618/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 141508/​2097152 bytes
 +Template argument size: 18200/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3780/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.235/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.32 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 476.653 ​     1 -total
 + ​52.85% ​ 251.933 ​     9 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​28.72% ​ 136.875 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PostWWIISovietAFVS
 + ​27.80% ​ 132.529 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_collapsible_groups
 + ​27.51% ​ 131.149 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ru
 + ​24.72% ​ 117.837 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_weapon
 + ​22.52% ​ 107.354 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.47% ​  ​54.667 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 +  8.49%   ​40.486 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  3.41%   ​16.247 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1337468-0!canonical and timestamp 20181014191549 and revision id 37495016
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-2k6-luna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)