User Tools

Site Tools


031-9k52-luna-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-9k52-luna-m-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em;​width:​315px;​border-spacing:​2px;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​hproduct"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;"><​span class="​fn org">​ 9K52 Luna-M </​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​center;​border-bottom:​1px solid #​aaa;​line-height:​1.5em;">​
 +<img alt="​FROG-7B (Luna M)" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Luna_m_frog_7_hameenlinna_1.jpg/​300px-Luna_m_frog_7_hameenlinna_1.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Luna_m_frog_7_hameenlinna_1.jpg/​450px-Luna_m_frog_7_hameenlinna_1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Luna_m_frog_7_hameenlinna_1.jpg/​600px-Luna_m_frog_7_hameenlinna_1.jpg 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​675"/><​p>​Xe phóng 9P113 với đạn tên lửa 9M21</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Loại</​th><​td>​
 +Tên lửa đường đạn chiến thuật</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Quốc gia chế tạo</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Liên Xô</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Lược sử chế tạo</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Các biến thể</​th><​td>​
 +9M21B (hạt nhân), 9M21F (HE) và 9M21G (hóa học), Laith-90</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Thông số (9M21B)</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Khối lượng</​th><​td>​
 +2,5-2,8 tấn</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Chiều dài</​th><​td>​
 +30 ft (9,​1 m)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Đường kính</​th><​td>​
 +1,8 ft (0,​55 m)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Kíp chiến đấu</​th><​td>​
 +4</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​hr/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Tầm bắn xa nhất</​th><​td>​
 +70 km (43 mi)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Đầu nổ</​th><​td>​
 +liều nổ mạnh, hóa học, hạt nhân</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Trọng lượng �đầu nổ</​th><​td>​
 +550 kg (1.210 lb)</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​hr/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Tốc độ</​th><​td>​
 +Mach 3</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Hệ thống chỉ đạo</​th><​td>​
 +dẫn đường quán tính</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Nền phóng</​th><​td>​
 +xe phóng tên lửa 8 x 8 ZIL-135</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​9K52 <​i>​Luna-M</​i></​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru">​Луна</​span>;​ tiếng Anh: <​i><​span lang="​en">​moon</​span></​i>​ – Mặt Trăng) là một tổ hợp tên lửa đường đạn tầm ngắn của Liên Xô. Đạn tên lửa 9M21 có khả năng ổn định quay và không dẫn đường. "​9K52"​ là mã định danh của GRAU, tên định danh NATO của tổ hợp này là <​b>​FROG-7</​b>​.
 +</​p><​p>​Đạn tên lửa 9M21 được đặt trên xe mang phóng thẳng đứng (TEL) bánh lốp 9P113 dựa trên khung gầm xe tải quân sự ZIL-135 8x8. TEL có một cần cẩu thủy lực để nạp đạn tên lửa từ xe chở đạn 9T29 (cũng dựa trên khung gầm ZIL-135). 9M21 có tầm bắn lên tới 70 km và có sai số (CEP) từ 500 m tới 700 m. Đạn phản lực có đầu đạn nặng 550 kg (đầu đạn có thể là liều nổ mạnh, hóa học hoặc hạt nhân). 9M21 được giới thiệu lần đầu vào năm 1965 và triển khai rộng rãi trên khắp các quốc gia vệ tinh của Liên Xô. Đạn phản lực được xuất khẩu rộng rãi tới nhiều quốc gia. Sau chiến tranh với Iran, Iraq đã sửa đổi 9M21 để nâng tầm bắn lên 90 km và mang một đầu đạn phụ. Tên lửa có tên mới là Laith-90.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Trong cuộc xâm lược Iraq năm 2003, ở trận Karbala Gap (2003), Trung tâm chiến dịch chiến thuật (TOC) của đại tá David Perkins ở sở chỉ huy của Lữ đoàn 2, sư đoàn bộ binh 3 Hoa Ky là mục tiêu và bị tấn công bởi đạn tên lửa FROG-7 hay biến thể Ababil-100 SSM của Iraq, giết chết 3 binh sĩ. 14 lính khác bị thương và 22 xe quân sự bị phá hủy,
 +</​p><​p>​Các máy bay phản lực RAF trong cuộc nội chiến Libya năm 2011 có nhiệm vụ tìm kiếm và phá hủy các xe phóng FROG-7 của lực lượng trung thành với ông Gaddafi.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Luna_m_frog_7_hameenlinna_4.jpg/​220px-Luna_m_frog_7_hameenlinna_4.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Luna_m_frog_7_hameenlinna_4.jpg/​330px-Luna_m_frog_7_hameenlinna_4.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Luna_m_frog_7_hameenlinna_4.jpg/​440px-Luna_m_frog_7_hameenlinna_4.jpg 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​675"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Đạn tên lửa 9M21 (Luna M)</​div></​div></​div>​
  
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Luna_m_frog_7_hameenlinna_2.jpg/​220px-Luna_m_frog_7_hameenlinna_2.jpg"​ width="​220"​ height="​158"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Luna_m_frog_7_hameenlinna_2.jpg/​330px-Luna_m_frog_7_hameenlinna_2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Luna_m_frog_7_hameenlinna_2.jpg/​440px-Luna_m_frog_7_hameenlinna_2.jpg 2x" data-file-width="​2196"​ data-file-height="​1578"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Xe phóng tên lửa 9P113 của Đông Đức</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Luna_m_frog_7_hameenlinna_3.jpg/​220px-Luna_m_frog_7_hameenlinna_3.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Luna_m_frog_7_hameenlinna_3.jpg/​330px-Luna_m_frog_7_hameenlinna_3.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Luna_m_frog_7_hameenlinna_3.jpg/​440px-Luna_m_frog_7_hameenlinna_3.jpg 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​675"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Xe phóng tên lửa 9P113 của tổ hợp 9K52</​div></​div></​div>​
 +
 +
 +
 +<​dl><​dt>​9M21B</​dt>​
 +<​dd>​Biến thể mang đầu đạn hạt nhân 500 kg (1,​213-lb).</​dd>​
 +<​dt>​9M21G</​dt>​
 +<​dd>​Biến thể trang bị đầu đạn 390 kg (860-lb).</​dd>​
 +<​dt>​Laith-90</​dt>​
 +<​dd>​Phiên bản của Iraq với khả năng tăng tầm bắn (90 km) và mang đầu đạn phụ.</​dd></​dl>​
 +<​h3><​span id="​.C4.90ang_s.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng.5B3.5D"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đang_sử_dụng[3]">​Đang sử dụng<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​T.E1.BB.ABng_s.E1.BB.AD_d.E1.BB.A5ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Từng_sử_dụng">​Từng sử dụng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​9K52 Luna-M</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181014191550
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.584 seconds
 +Real time usage: 0.740 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4702/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 152048/​2097152 bytes
 +Template argument size: 20120/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1559/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.254/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.17 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 570.349 ​     1 -total
 + ​39.90% ​ 227.580 ​     9 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​25.48% ​ 145.349 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ru
 + ​23.65% ​ 134.911 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_weapon
 + ​22.59% ​ 128.820 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PostWWIISovietAFVS
 + ​21.78% ​ 124.238 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_collapsible_groups
 + ​21.32% ​ 121.601 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  8.58%   ​48.939 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 +  6.88%   ​39.244 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  6.27%   ​35.739 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1337479-0!canonical and timestamp 20181014191550 and revision id 37494902
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-9k52-luna-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)