User Tools

Site Tools


031-aamir-khan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-aamir-khan-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox biography vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:#​F7E4BE;"><​span class="​fn">​Aamir Khan</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Aamir Khan (Berlin Film Festival 2011).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Aamir_Khan_%28Berlin_Film_Festival_2011%29.jpg/​250px-Aamir_Khan_%28Berlin_Film_Festival_2011%29.jpg"​ width="​250"​ height="​333"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Aamir_Khan_%28Berlin_Film_Festival_2011%29.jpg/​375px-Aamir_Khan_%28Berlin_Film_Festival_2011%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Aamir_Khan_%28Berlin_Film_Festival_2011%29.jpg/​500px-Aamir_Khan_%28Berlin_Film_Festival_2011%29.jpg 2x" data-file-width="​2124"​ data-file-height="​2832"/><​p>​Aamir Khan tại Liên hoan Phim Berlin 2011</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +<span class="​nickname">​Aamir Hussain Khan</​span><​br/>​14 tháng 3, 1965 <span class="​noprint">​(53 tuổi)</​span><​br/><​span class="​birthplace">​Mumbai,​ Maharashtra,​ Ấn Độ</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nghề nghiệp</​th><​td class="​role">​
 +Diễn viên điện ảnh, nhà sản xuất, đạo diễn và nhà viết kịch bản phim</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Năm hoạt động</​th><​td>​
 +1973–1974,​ 1984, 1988–2001,​ 2005–nay</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phối ngẫu</​th><​td>​
 +Reena Dutta (1986–2002)<​br/>​Kiran Rao (2005–nay)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Con cái</​th><​td>​
 +3</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +http://​www.aamirkhan.com/</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Aamir Hussain Khan</​b>​ (<​small>​phát âm </​small><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈaːmɪr ˈxaːn]</​span>​) (sinh 14 tháng 3 năm 1965) là một diên viên điện ảnh, nhà sản xuất và đạo diễn phim Ấn Độ. Anh được coi là một trong những diễn viên hàng đầu Bollywood.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Khởi đầu sự nghiệp với vai diễn thiếu nhi trong bộ phim <​i>​Yaadon Ki Baaraat</​i>​ (1973) của đạo diễn và cũng là bác anh <​b>​Nasir Hussain</​b>,​ mười một năm sau Khan đã bắt đầu con đường diễn viên chuyên nghiệp với bộ phim <​i>​Holi</​i>​ (1984) và đã có thành công thương mại đầu tiên với <​i>​Qayamat Se Qayamat Tak</​i>​ (1988).
 +Các phim đáng chú ý: Lagaan (đề cử giải Oscar phim ngoại ngữ hay nhất, Tạp chí Empire xếp trong 100 phim hay nhất điện ảnh thế giới), Mangal Pandey: The Rising (2005), Rang De Basanti (2006), Taare Zameen Par (2007), Ghajini (2008), 3 Idiots...
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181030184138
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.222 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1004/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11993/​2097152 bytes
 +Template argument size: 863/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4699/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.12 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 173.228 ​     1 -total
 + ​57.18% ​  ​99.045 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_person
 + ​35.78% ​  ​61.980 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​30.19% ​  ​52.299 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​23.67% ​  ​40.999 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​14.21% ​  ​24.610 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.93% ​  ​22.402 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  5.27%    9.131      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 +  3.94%    6.822      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IPA-hns
 +  2.65%    4.584      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_kh&​ocirc;​ng_d&#​7845;​u_&#​273;&#​7847;​u_d&​ograve;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1337087-0!canonical and timestamp 20181030184137 and revision id 26381512
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-aamir-khan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)