User Tools

Site Tools


031-arsenal-of-democracy-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-arsenal-of-democracy-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Arsenal of Democracy</​b></​i>​ (tạm dịch: <​i>​Kho vũ khí của nền dân chủ</​i>​) là trò chơi máy tính thuộc thể loại wargame đại chiến lược dựa trên nền engine Europa của <​i>​Hearts of Iron II – Armageddon</​i>​ do hãng BL-Logic phát triển, nguyên là một studio phát triển do người hâm mộ loạt game <​i>​Hearts of Iron</​i>​ và những thành viên hoạt động trong cộng đồng mod lập nên.<​sup id="​cite_ref-ign1_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Game được hãng Paradox Interactive công bố vào ngày 8 tháng 9 năm 2009<sup id="​cite_ref-announce_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ và chính thức phát hành vào ngày 23 tháng 2 năm 2010.<​sup id="​cite_ref-gold_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Cũng như các phiên bản trong loạt game đại chiến lược <​i>​Hearts of Iron</​i>,​ <​i>​Arsenal of Democracy</​i>​ cho phép người chơi kiểm soát và quản lý gần như bất kỳ quốc gia nào trong chiến tranh thế giới thứ II và đầu thời đại chiến tranh lạnh bao gồm cả các mặt như chính trị, ngoại giao, tình báo, kinh tế, quân sự và công nghệ.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Trong phiên bản mới này cho phép người chơi xây dựng lữ đoàn lục quân, phi đội máy bay và hạm đội tàu chiến và kết hợp chúng thành từng quân đoàn và quân đội riêng. Người chơi cũng có khả năng kiểm soát việc bổ nhiệm chỉ huy của các lực lượng dưới lá cờ quốc gia của họ hoặc của các quốc gia bị kiểm soát cũng như kiểm soát việc bổ nhiệm cá nhân các bộ trưởng chính phủ và chỉ huy quân sự ở các vị trí then chốt của Bộ Tham mưu. Người chơi còn có thêm khả năng rộng lớn hơn để kiểm soát người đứng đầu nhà nước và chính phủ, tuy nhiên, tùy chọn này chỉ có sẵn cho nền dân chủ và phải thông qua bầu cử để người chơi lựa chọn người chiến thắng. Ngoài ra, người chơi có thể tổ chức các cuộc đảo chính, tuyên bố chiến tranh, sáp nhập lãnh thổ và thiết lập liên minh. Người chơi cũng có thể làm thay đổi các chính sách xã hội và kinh tế của quốc gia mình bằng cách sử dụng thanh trượt, chẳng hạn như dân chủ với độc tài, thị trường tự do với kinh tế kế hoạch và v.v... Di chuyển thanh trượt sẽ dẫn đến tiền thưởng và các hình phạt khác nhau, cho phép một loạt các lựa chọn và chiến lược. Nghiên cứu công nghệ sẽ do người chơi điều khiển. Tất cả sẽ diễn ra trên quy mô toàn cầu, với người chơi đồng thời xử lý và tương tác với các quốc gia trên toàn thế giới. Trò chơi có thể được tạm dừng tại bất kỳ điểm nào.<​sup id="​cite_ref-ign1_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<​p><​i>​Arsenal of Democracy</​i>​ duy trì cái nhìn tổng quát và cảm nhận của bản gốc,<​sup id="​cite_ref-ign1_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ nhưng bổ sung một số thay đổi và cải tiến hơn 1,2 lần bản <​i>​Armageddon</​i>​ về tính năng. Mục đích và kết quả kết thúc của những thay đổi này khiến game thiếu đi chiều sâu trong phần quản lý, người dùng thân thiện hơn và thông qua việc nâng cao AI sẽ có nhiều thử thách hơn.<​sup id="​cite_ref-gold_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Những thay đổi được tập trung xung quanh nền kinh tế, sản xuất, chiến đấu, độ chính xác về mặt lịch sử của trò chơi.<​sup id="​cite_ref-ign1_2-3"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Thêm vào đó là còn sửa chữa về mặt đồ họa và giao diện người dùng. Điều này ảnh hưởng đến nhiều hệ thống bao gồm gián điệp, thương mại và các thông báo. Được phép tăng độ phân giải màn hình và một chế độ cửa sổ lựa chọn tự do.<sup id="​cite_ref-announce_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Nhiều thành phần đã được điều chỉnh. Sản xuất và kinh tế giờ cung cấp cho người sử dụng quyền kiểm soát nhiều hơn đáng kể và có kết quả làm cho AI cạnh tranh hơn khi so sánh với bản gốc <​i>​Hearts of Iron 2 - Armageddon</​i>​. Yếu tố chiến đấu, bao gồm các thuật toán tiêu hao được làm lại hoàn toàn phản ánh tốt các hoạt động và thiệt hại của đơn vị trông thực tế hơn.<​sup id="​cite_ref-ign2_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ AI đã được chỉnh sửa lại để bày ra nhiều thách thức gây khó khăn cho người chơi và thích nghi với các tính năng mới ở bản <​i>​Arsenal of Democracy</​i>​.<​sup id="​cite_ref-announce_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Những tính năng mới bao gồm một hệ thống tiếp liệu hoàn toàn mới, hậu cần, ý thức hệ quốc gia (tương tự như loạt game <​i>​Europa Universalis</​i>​),​ công nghệ hệ thống mở rộng và thêm bốn kịch bản trận chiến mới.<​sup id="​cite_ref-announce_3-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Ngoài ra, còn có nhiều thay đổi nhỏ hơn khá tốt y như các game khác của Paradox Interactive rất dễ sửa đổi (mod) tạo nên sự thân thiện và hứng khởi đối với người chơi cả mới lẫn cũ.<sup id="​cite_ref-announce_3-4"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<​p><​i>​Arsenal of Democracy</​i>​ lần đầu tiên được công bố vào ngày 8 tháng 9 năm 2009 trên các diễn đàn chính thức của Paradox. Game được hãng Paradox Interactive cấp phép sử dụng engine Europa cho các nhà phát triển độc lập.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ nó được phát triển dành cho các game thủ lão luyện của thể loại chiến lược.<​sup id="​cite_ref-ign1_2-4"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181011123147
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.103 seconds
 +Preprocessor visited node count: 435/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7418/​2097152 bytes
 +Template argument size: 847/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3470/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 820 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​72.094 ​     1 -total
 + ​79.28% ​  ​57.155 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_tr&​ograve;​_ch&#​417;​i_&#​273;​i&#​7879;​n_t&#​7917;​
 + ​74.28% ​  ​53.551 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​18.82% ​  ​13.567 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Collapsible_list
 + ​10.99% ​   7.920      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.33%    2.398      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Px
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1335240-0!canonical and timestamp 20181011123147 and revision id 37698087
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-arsenal-of-democracy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)