User Tools

Site Tools


031-astronotus-ocellatus-la-gi

Astronotus ocellatus là một loài cá thuộc họ Cá hoàng đế. Ở Nam Mỹ, nơi nó sống tự nhiên, A. ocellatus thường bị bán tại các chợ địa phương như cá thịt.[1][2] Loài cá này cũng được giới thiệu tới các vùng khác trên thế giới, gồm Trung Quốc, Úc, và Hoa Kỳ. Nó là cá cảnh phổ biến ở Hoa Kỳ.[3][4][5]

Loài này ban đầu được mô tả bởi Louis Agassiz năm 1831 như Lobotes ocellatus, Agassiz tưởng nhầm loài này sống ở biển; sau đó sửa lại thành chi Astronotus.[6] Loài này cũng có một số danh pháp đồng nghĩa: Acara compressus, Acara hyposticta, Astronotus ocellatus zebra, và Astronotus orbiculatus.[7]

Hai cá thể Astronotus ocellatus

A. ocellatus có nguồn gốc ở Peru, Ecuador, Colombia, Brazil, và Guiana thuộc Pháp, sống ở lưu vực sông Amazon, hệ thống sông Amazonas, Içá, Negro, Solimões, và Ucayali, hệ thống thoát nước sông Approuague và sông Oyapock cũng có loài này.[1][8] Quần thể hoang dã cũng xuất hiện ở Trung Quốc,[9] miền nam Úc,[10] và Florida, Hoa Kỳ[11] do người nuôi cá cảnh thả ra. Loài này không chịu được nhiệt độ nước quá thấp, nếu lạnh hơn 12.9 °C (55.22 °F) thì chúng sẽ chết.[12]

 1. ^ a ă Kullander SO. “Cichlids: Astronotus ocellatus”. Swedish Museum of Natural History. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2007. 
 2. ^ Kohler, CC và đồng nghiệp. “Aquaculture Crsp 22nd Annual Technical Report” (PDF). Oregon State University, USA. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2007. 
 3. ^ Keith, P. O-Y. Le Bail & P. Planquette, (2000) Atlas des poissons d'eau douce de Guyane (tome 2, fascicule I). Publications scientifiques du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France. p. 286
 4. ^ Staeck, Wolfgang; Linke, Horst (1995). American Cichlids II: Large Cichlids: A Handbook for Their Identification, Care, and Breeding. Germany: Tetra Press. ISBN 1-56465-169-X. 
 5. ^ Loiselle, Paul V. (1995). The Cichlid Aquarium. Germany: Tetra Press. ISBN 1-56465-146-0. 
 6. ^ Robert H. Robins. “Oscar”. Florida Museum of Natural History. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2007. 
 7. ^ Froese, R. and D. Pauly. Editors. “Synonyms of Astronotus ocellatus”. FishBase. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2007. [liên kết hỏng]
 8. ^ Froese, R. and D. Pauly. Editors. “Astronotus ocellatus, Oscar”. FishBase. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2007. 
 9. ^ Ma, X.; Bangxi, X.; Yindong, W. and Mingxue, W. (2003). “Intentionally Introduced and Transferred Fishes in China’s Inland Waters”. Asian Fisheries Science 16: 279–290. 
 10. ^ Department of primary industry and fisheries. “Noxious fish – species information”. Queensland Government, Australia. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 8 năm 2007. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2007. 
 11. ^ United States Geological Survey. “NAS – Species FactSheet Astronotus ocellatus (Agassiz 1831)”. United States Government. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2007. 
 12. ^ Shafland, P. L. and J. M. Pestrak (1982). “Lower lethal temperatures for fourteen non-native fishes in Florida”. Environmental Biology of Fishes 7 (2): 139–156. doi:10.1007/BF00001785. 
031-astronotus-ocellatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)