User Tools

Site Tools


031-b-i-ca-t-m-bi-t-la-gi

Một trang chép nhạc về Bài ca tạm biệt, với đầy đủ ba lời hát

Bài ca tạm biệt là một bài hát sinh hoạt tập thể, phong trào khá nổi tiếng ở Việt Nam thường hát khi chia tay, do nhạc sĩ Công giáo Viết Chung sáng tác.

Nhạc sĩ Viết Chung tên thật là Giuse Đỗ Quang Trung, ông sáng tác Bài ca tạm biệt khi đang công tác tại Trung tâm huấn luyện Cán bộ Quốc gia của Chương trình Xây dựng nông thôn thời Việt Nam Cộng hòa, tọa lạc tại rừng Chí Linh (Vũng Tàu) nên còn gọi là Đoàn Văn Công Chí Linh. Ban đầu, bài hát này chỉ dùng trong các sinh hoạt của trung tâm, nhưng về sau, nó đã được phổ biến ra cộng đồng cho đến ngày nay. Toàn bài hát có ba lời, nhưng thường thì người ta chỉ biết đến lời thứ nhất.

  • Tập bài hát Trung tâm huấn luyện Cán bộ Xây dựng Nông thôn, 1972, Cộng đồng ca
031-b-i-ca-t-m-bi-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)