User Tools

Site Tools


031-b-i-th-v-ti-u-i-xe-kh-ng-k-nh-la-gi

Bài thơ về tiểu đội xe không kính là bài thơ của tác giả Phạm Tiến Duật. Bài thơ này được tặng giải Nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ năm 1969 và được đưa vào tập thơ "Vầng trăng quầng lửa" của tác giả.[1]

Bài thơ về tiểu đội xe không kính được sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Đế quốc Mĩ. Bài thơ nằm trong chùm thơ của Phạm Tiến Duật được tặng giải Nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ năm 1969. Sau này bài thơ được đưa vào tập thơ “ Vầng trăng quầng lửa” (1970) của tác giả.

  1. ^ Sách Ngữ văn lớp 9 tập một, trang 132 (sách của Bộ GD-ĐT, tái bản lần thứ 11)
031-b-i-th-v-ti-u-i-xe-kh-ng-k-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)