User Tools

Site Tools


031-batman-t-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-batman-t-nh-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Tỉnh Batman</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Tỉnh Batman trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​28.843%;​left:​61.502%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Tỉnh Batman"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Tỉnh Batman"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Tỉnh Batman</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Thổ Nhĩ Kỳ</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Đông Nam Anatolia</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Tỉnh lỵ và thành phố lớn nhất</​th><​td>​
 +Batman <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Khu vực bầu cử</​th><​td>​
 +Batman</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng</​th><​td>​
 +4.694 km<​sup>​2</​sup>​ (1,​812 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal"><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng</​th><​td>​
 +576.899</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +120/​km<​sup>​2</​sup>​ (320/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đô thị<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +246,​700</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã ISO 3166</​th><​td class="​nickname">​
 +TR-72 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Biển số xe</​th><​td>​
 +72</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Batman</​b>​ (viết tắt của dãy núi <​i>​Bati Raman</​i>​) là một tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ với đa số dân cư là người Kurd.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Dân số tỉnh này hơn nửa triệu người.
 +</​p><​p>​Đây là tỉnh có trữ lượng và nơi sản xuất dầu mỏ quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà máy lọc dầu đầu tiên đã được xây tại đây năm 1955. Có một đường ống dẫn dầu dài 494 km từ Batman đến İskenderun.
 +</​p><​p>​Bông vải là nông sản quan trọng. Có một tuyến đường ray nối tỉnh này với Diyarbakır và Elazığ. Sông Batman chảy quan khu vực.
 +</​p><​p>​Batman (246.700 dân) là thành phố tỉnh lỵ.
 +</p>
  
 +<​p>​Batman được chia thành6 đơn vị cấp huyện (tỉnh lỵ được bôi đậm):
 +</p>
 +<​ul><​li><​b>​Batman</​b></​li>​
 +<​li>​Beşiri</​li>​
 +<​li>​Gercüş</​li>​
 +<​li>​Hasankeyf</​li>​
 +<​li>​Kozluk</​li>​
 +<​li>​Sason</​li></​ul>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, tài liệu MS Excel – <​i>​Population of province/​district centers and towns/​villages and population growth rate by provinces </​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Phân bố người Kurd — GlobalSecurity.org</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​38°04′55″B</​span>​ <span class="​longitude">​41°24′26″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​38,​08194°B 41,​40722°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​38.08194;​ 41.40722</​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​span class="​flagicon"><​img alt="​Thổ Nhĩ Kỳ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​23px-Flag_of_Turkey.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​35px-Flag_of_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​45px-Flag_of_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/></​span>​ Tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<p>
 +<span style="​white-space:​nowrap">​
 +Adana •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Adıyaman •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Afyonkarahisar •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ağrı •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Aksaray •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Amasya •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ankara •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Antalya •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ardahan •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Artvin •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Aydın •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Balıkesir •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bartın •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Batman •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bayburt •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bilecik •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bingöl •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bitlis •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bolu •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Burdur •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bursa •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Çanakkale •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Çankırı •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Çorum •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Denizli •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Diyarbakır •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Düzce •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Edirne •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Elazığ •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Erzincan •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Erzurum •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Eskişehir •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Gaziantep •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Giresun •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Gümüşhane •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Hakkâri •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Hatay •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Iğdır •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Isparta •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Istanbul •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +İzmir •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kahramanmaraş •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Karabük •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Karaman •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kars •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kastamonu •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kayseri •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kilis •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kırıkkale •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kırklareli •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kırşehir •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kocaeli •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Konya •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kütahya •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Malatya •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Manisa •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Mardin •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Mersin •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Muğla •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Muş •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Nevşehir •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Niğde •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ordu •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Osmaniye •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Rize •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Sakarya •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Samsun •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Şanlıurfa •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Siirt •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Sinop •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Şırnak •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Sivas •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Tekirdağ •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Tokat •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Trabzon •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Tunceli •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Uşak •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Van •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Yalova •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Yozgat •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Zonguldak
 +</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​1"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Provinces of Turkey"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​BlankMapTurkeyProvinces.png/​80px-BlankMapTurkeyProvinces.png"​ width="​80"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​BlankMapTurkeyProvinces.png/​120px-BlankMapTurkeyProvinces.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​BlankMapTurkeyProvinces.png/​160px-BlankMapTurkeyProvinces.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​500"/></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Batman (tỉnh)</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Batman_in_Turkey.svg/​30px-Batman_in_Turkey.svg.png"​ width="​30"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Batman_in_Turkey.svg/​45px-Batman_in_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​Batman_in_Turkey.svg/​60px-Batman_in_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1579"​ data-file-height="​677"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết địa lý về khu vực ở tỉnh Batman, Thổ Nhĩ Kỳ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181012043404
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.372 seconds
 +Real time usage: 0.463 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3706/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 55583/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2215/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 844/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.107/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.45 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 379.549 ​     1 -total
 + ​81.09% ​ 307.786 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Province_TR
 + ​79.89% ​ 303.208 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​61.42% ​ 233.106 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.26%   ​31.333 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Th&#​7893;​_Nh&#​297;​_K&#​7923;​
 +  7.95%   ​30.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.40%   ​28.096 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.89%   ​26.154 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.56%   ​24.885 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  5.25%   ​19.944 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​258891-0!canonical and timestamp 20181012043403 and revision id 37232110
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-batman-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)