User Tools

Site Tools


031-bender-moldova-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-bender-moldova-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bender</​b><​sup id="​cite_ref-law764_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ hoặc <​b>​Bendery</​b>,​ cũng được biết đến như Tighina (tiếng Nga: Бендеры,​ Bendery; Ukraina: Бендери,​ Bendery) là một thành phố bên trong biên giới được quốc tế công nhận của Moldova nhưng thuộc kiểm soát trên thực tế không được công nhận của nước Cộng hòa Transnistria từ năm 1992. Nằm bên hữu ngạn (bờ tây) của sông Dniester trong khu vực lịch sử Bessarabia, cùng với Proteagailovca vùng ngoại ô của nó, thành phố tạo thành một khu đô thị tự quản, được tách biệt từ Transnistria theo quy định của pháp luật Moldova. Bender nằm trong vùng đệm được thành lập vào cuối của cuộc chiến tranh năm 1992 Transnistria.
 +</​p><​p>​Trong khi Ủy ban kiểm soát chung kiểm soát phần trọng quyền hạn trong thành phố, Transnistria trên thực tế kiểm soát hành chính.
 +Lần đầu tiên được đề cập đến năm 1408 như Тягянякяча (Tyagyanyakyacha) trong một tài liệu bằng tiếng Slav cổ (thuật ngữ có nguồn gốc Cuman), thị trấn đã được biết đến trong thời Trung Cổ với tên Tighina có nguồn tiếng Moldavo và sau đó là Bender trong nguồn Ottoman. Pháo đài, thành phố được gọi là Bender cho hầu hết các phần của thời gian đã được một rayah tay đế chế Ottoman (1538-1812),​ và trong hầu hết thời gian họ thuộc về Đế quốc Nga (1828-1917). Họ được biết đến như Tighina (Тигина) trong Principality của Moldavia, trong những năm đầu của thời kỳ Đế quốc Nga (1812-1828),​ và trong thời gian thành phố thuộc Rumani (1918-1940; 1941-1944).
 +Thành phố là một phần của khu vực lịch sử của Bessarabia. Trong thời Liên Xô cũ, thành phố được biết đến Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Moldova Бендер (Bender) tại Moldova (Rumani) bằng văn bản sau đó với bảng chữ cái Cyrillic, và như Бендéры (Bendery) ở Nga. Trong Moldova độc lập, chính thức được gọi là Bender, nhưng nếu không cả hai tên Bender và Tighina được sử dụng. ​
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Thành phố Moldova
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1305
 +Cached time: 20181017124927
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.324 seconds
 +Real time usage: 0.400 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2949/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 27226/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2319/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 5/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 665/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.096/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.11 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 345.057 ​     1 -total
 + ​96.66% ​ 333.541 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​72.20% ​ 249.124 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  7.13%   ​24.599 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.70%   ​19.666 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  5.18%   ​17.878 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  4.79%   ​16.529 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  4.40%   ​15.192 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  3.88%   ​13.374 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  3.51%   ​12.106 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815820-0!canonical and timestamp 20181017124927 and revision id 22254674
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-bender-moldova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)