User Tools

Site Tools


031-bilhorod-dnistrovskyi-la-gi

Bilhorod-Dnistrovskyi (tiếng Ukraina: Білгород-Дністровський) là một thành phố của Ukraina. Thành phố này thuộc tỉnh Odessa. Thành phố này có diện tích 31 km2, dân số theo điều tra dân số năm 2001 là 51890 người.[2]

031-bilhorod-dnistrovskyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)