User Tools

Site Tools


031-biliaivka-la-gi

Biliaivka ([Біля́ївка, Biljáïvka] lỗi: {{lang-xx}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), tiếng Nga: Беляевка) là một thành phố của Ukraina. Thành phố này thuộc tỉnh Odessa. Thành phố này có diện tích chừng 14,5 km2, dân số theo điều tra dân số năm 2001 là 14294 người.[1]

031-biliaivka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)