User Tools

Site Tools


031-bukoba-urban-huy-n-la-gi

Huyện Bukoba Urban
—  Huyện  —
Quốc gia  Tanzania
Vùng Kagera
Thủ phủ Bukoba
Diện tích
 • Tổng cộng 80 km2 (30 mi2)
Dân số (25 tháng 8 năm 2002)
 • Tổng cộng 80.868
 • Mật độ 1,000/km2 (2,600/mi2)

Bukoba Urban là một huyện thuộc vùng Kagera, Tanzania. Thủ phủ của huyện Bukoba Urban đóng tại Bukoba. Huyện Bukoba Urban có diện tích 80 ki lô mét vuông. Đến thời điểm điều tra dân số ngày 25 tháng 8 năm 2002, huyện Bukoba Urban có dân số 80868 người.[1]

Bản mẫu:Vùng Kagera

031-bukoba-urban-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)