User Tools

Site Tools


031-c-m-ch-m-lam-la-gi

Cá mú chấm lam (danh pháp hai phần: Cephalopholis argus) là một loài cá trong họ Cá mú. Là loài cá có kích thước trung bình cá có thể đạt đến chiều dài 60 xentimét (24 in). Các cá thể nhỏ có màu nâu tối với hàng trăm đốm nhỏ, màu xanh óng ánh. Mẫu vật lớn hơn đôi khi ó 4-6 thanh dọc sáng ở nửa sau của thân[2].

031-c-m-ch-m-lam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)