User Tools

Site Tools


031-c-ng-h-a-x-h-i-ch-ngh-a-x-vi-t-turkmenia-la-gi

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Turkmenia (tiếng Turkmen: Түркменистан Совет Социалистик Республикасы Türkmenistan Sovet Sotsialistik Respublikasy; tiếng Nga: Туркменская Советская Социалистическая Республика Turkmenskaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika), hay còn gọi tắt là Turkmenia SSR, là một trong những nước Cộng hoà tạo nên Liên bang Xô viết (ở Trung Á). Được thành lập vào 7 tháng 8 năm 1921 như là Turkmenia Oblast của Turkestan ASSR. Vào 13 tháng 5 1925 nó được chuyển thành Turkmen SSR và trở thành một nước Cộng hoà riêng rẽ của Liên Xô. Năm 1991, Turkmenia SSR tuyên bố độc lập và được đổi tên thành "Turkmenistan."

031-c-ng-h-a-x-h-i-ch-ngh-a-x-vi-t-turkmenia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)