User Tools

Site Tools


031-christian-phim-2012-la-gi

Cristiada, còn có tên For Greater Glory, tên tiếng Việt Cuộc chiến vĩ đại: Câu chuyện có thật của Cristiada, là bộ phim lịch sử México, do Dean Wright đạo diễn, Michael Love viết kịch bản, chủ đề anh hùng ca, chiến tranh Cristero ở Mexico. Bộ phim công chiếu từ 20.4 ở Mexico và 1.6 ở Mỹ, gây tranh cãi về chính trị. Đây là phim chi phí cao nhất điện ảnh Mexico, và vượt qua Arráncame la vida phim 2008.

031-christian-phim-2012-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)