User Tools

Site Tools


031-chromidotilapia-la-gi

Chromidotilapia
Chromidotilapia guntheri Bama BF cpl fry2.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Động vật
Ngành (phylum) Động vật có dây sống
Lớp (class) Lớp Cá vây tia
Bộ (ordo) Bộ Cá vược
Họ (familia) Họ Cá hoàng đế
Phân họ (subfamilia) Pseudocrenilabrinae
Tông (tribus) Chromidotilapiini
Chi (genus) Chromidotilapia
Boulenger, 1898
Phân loài

Xem bài

Chromidotilapia là chi (sinh học) thuộc họ Cá hoàng đế. Chi bao gồm 11 loài. Trong số này, 9 loài từ Trung Phi, một loài (C. guentheri) từ Liberia tới Cameroon, loài cuối cùng (C. cavalliensis) ở khu vực Bờ Biển Ngà.

 • Chromidotilapia cavalliensis
 • Chromidotilapia elongata
 • Chromidotilapia guentheri
 • Chromidotilapia kingsleyae
 • Chromidotilapia linkei
 • Chromidotilapia mamonekenei
 • Chromidotilapia melaniae
 • Chromidotilapia mrac
 • Chromidotilapia nana
 • Chromidotilapia schoutedeni
 • Dữ liệu liên quan tới Chromidotilapia tại Wikispecies
 • Chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. (2011). Các loài trong Chromidotilapia trên FishBase. Phiên bản tháng April năm 2011.
031-chromidotilapia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)