User Tools

Site Tools


031-chromidotilapiini-la-gi

Chromidotilapiini
Pelvicachromis taeniatus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Động vật
Ngành (phylum) Động vật có dây sống
Lớp (class) Lớp Cá vây tia
Bộ (ordo) Bộ Cá vược
Họ (familia) Họ Cá hoàng đế
Phân họ (subfamilia) Pseudocrenilabrinae
Tông (tribus) Chromidotilapiini

Chromidotilapiini là tông (sinh học) của họ Cá hoàng đế từ vùng nhiệt đới Tây Phi và Trung Phi. Có bảy chi (sinh học) và hơn 40 loài trong tông này.

  • Benitochromis (6 loài)
  • Chromidotilapia (11 loài)
  • Nanochromis (8 loài)
  • Pelmatochromis (3 loài)
  • Pelvicachromis (7 loài)
  • Teleogramma (4 loài)
  • Thysochromis (2 loài)
  • Chromidotilapiini,helsinki.fi
031-chromidotilapiini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)