User Tools

Site Tools


031-danh-s-ch-c-c-qu-c-gia-ng-nam-theo-t-ng-gdp-2011-la-gi

Danh sách các quốc gia theo tổng GDP năm 2011 là một bảng thống kê về tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa của 11 quốc gia Đông Nam. Bảng thống kê được cập nhật từ Quỹ tiền tệ IMF năm 2011. Danh sách này được thống kê dưới 7 mốc số liệu với bảy loại tiền tệ mạnh là USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CNY, JPY. Quốc gia có tổng sản phẩm quốc nội cao nhất Đông Nam Á là Indonesia và thấp nhất là Đông Timor.

Thứ tự Các quốc gia Tổng GDP (Dollar Mỹ) Tổng GDP (Euro) Tổng GDP (Bảng Anh) Tổng GDP (Dollar Úc) Tổng GDP (Dollar Canada) Tổng GDP (Nhân dân tệ) Tổng GDP (Yên Nhật)
1  Indonesia 845,680,000,000 635,849,624,000 545,600,000,000 829,098,039,000 843,992,016,000 5,573,031,200,000 68,796,068,000,000
2  Thái Lan 345,649,000,000 259,886,466,000 222,999,355,000 338,871,569,000 344,959,082,000 2,277,826,910,000 28,118,546,150,000
3  Malaysia 278,680,000,000 209,533,835,000 179,793,548,000 273,215,686,000 278,123,753,000 1,836,501,200,000 17,572,411,850,000
4  Singapore 259,849,000,000 195,375,188,000 167,644,516,000 254,753,922,000 259,330,339,000 1,712,404,910,000 21,138,716,150,000
5  Philippines 213,129,000,000 160,247,368,000 137,502,581,000 208,950,000,000 212,703,593,000 1,404,520,110,000 17,338,044,150,000
6  Việt Nam 122,722,000,000 92,272,181,000 79,175,484,000 120,315,686,000 122,477,046,000 808,737,980,000 9,983,434,700,000
7  Myanmar 51,925,000,000 39,041,353,000 33,500,000,000 50,906,863,000 51,821,357,000 342,185,750,000 4,224,098,750,000
8 Brunei 15,553,000,000 11,693,985,000 10,034,194,000 15,248,039,000 15,521,956,000 102,494,270,000 1,265,236,550,000
9  Cambodia 12,861,000,000 9,669,925,000 8,297,419,000 12,608,824,000 12,835,329,000 84,753,990,000 1,046,242,350,000
10  Lào 7,891,000,000 5,933,083,000 5,090,968,000 7,736,275,000 7,875,250,000 52,001,690,000 641,932,850,000
11  Đông Timor 4,315,000,000 3,244,361,000 2,783,871,000 4,230,392,000 4,306,387,000 28,435,850,000 351,025,250,000
031-danh-s-ch-c-c-qu-c-gia-ng-nam-theo-t-ng-gdp-2011-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)