User Tools

Site Tools


031-danh-s-ch-nh-ng-phim-c-doanh-thu-cao-nh-t-t-i-c-la-gi

Danh sách các phim ăn khách nhất trong lịch sử Đức, tên tiếng Đức, một số kèm tên tiếng Anh hoặc Việt. Số liệu không phản ánh chất lượng phim. Được liệt kê trong năm 1968 công bố những bộ phim với hầu hết các rạp chiếu phim cho khán giả ở Đức, bao gồm các buổi trình chiếu lặp lại (trừ Đông Đức). Từ năm trước đó, không có số liệu đáng tin cậy có sẵn. Các dữ liệu cho các bộ phim đã được thực hiện trước khi năm 1985 là ước tính. Số liệu thống kê tại trên 25 tháng 7 năm 2013

Danh sách các phim Đức lượt xem nhiều nhất ở Đức[sửa | sửa mã nguồn]

Liệt kê công bố các bộ phim Đức (bao gồm cả đồng sản xuất) từ năm 1968 với hầu hết các bộ phim, khán giả ở Đức, bao gồm các buổi chiếu lặp lại (trừ Đông Đức). Từ các năm trước, không có số liệu đáng tin cậy có sẵn. Các dữ liệu cho các bộ phim đã được thực hiện trước năm 1985 là ước tính. Tính đến 6 Tháng 3 năm 2011

Các bộ phim ăn khách nhất Cộng hòa dân chủ Đức[sửa | sửa mã nguồn]

Các sản phẩm thành công nhất của khu vực chiếm đóng của Liên Xô (SBZ 1945-1949) và CHDC Đức.

Các phim Đức ăn khách nhất trên đất Mỹ[sửa | sửa mã nguồn]

Phim Đức sản xuất thành công tại Mỹ, doanh thu tính bằng đô la Mỹ.

Thống kê: Tháng 3 năm 2011

031-danh-s-ch-nh-ng-phim-c-doanh-thu-cao-nh-t-t-i-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)