User Tools

Site Tools


031-di-c-xanh-l-n-la-gi

Diệc xanh lớn (danh pháp hai phần: Ardea herodias) là một loài chim thuộc họ Diệc. Diệc xanh lớn phân bố phổ biến gần bờ biển của nước mở cửa và trong các vùng đất ngập nước trên hầu hết các miền Bắc và Trung Mỹ cũng như vùng biển Caribbean và quần đảo Galápagos. Nó là một loài lang thang hiếm sang châu Âu, với các ghi nhận hiện diện từ Tây Ban Nha, Azores, Anh và Hà Lan. Một dân số toàn màu trắng được tìm thấy chỉ trong vùng biển Caribbean và Nam Florida đã từng được xem như một loài riêng biệt và được gọi là diệc trắng lớn.

031-di-c-xanh-l-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)