User Tools

Site Tools


031-douglas-c-47-skytrain-la-gi

Douglas C-47 Skytrain hay Dakota là một loại máy bay vận tải quân sự được phát triển từ máy bay chở khách Douglas DC-3. Nó được quân Đồng minh sử dụng trong Chiến tranh thế giới II và tiếp tục sử dụng cho đến thập niên 1950.

C-47 chở lính dù, tại miền Nam Pháp, 15 tháng 8 năm 1944
Bên trong Douglas C-47, Hendon Aerodrome, Anh
Máy bay thuộc Phi đội Chiến dịch Đặc biejet 6, gồm 1 chiếc C-47T thuộc Không quân Hoa Kỳ
C-47B Skytrain -seri 43-49942
C47 and DC3.jpg
C-47
C-47A
RC-47A
SC-47A
VC-47A
C-47B
VC-47B
XC-47C
C-47D
AC-47D
EC-47D
NC-47D
RC-47D
SC-47D
VC-47D
C-47E
C-47F
C-47L/M
EC-47N/P/Q
C-47R
C-47T
C-47TP Turbo Dakota
C-53 Skytrooper
XC-53A Skytrooper
C-53B Skytrooper
C-53C Skytrooper
C-53D Skytrooper
C-117A Skytrooper
VC-117A
SC-117A
C-117B/VC-117B
C-117D
LC-117D
TC-117D
VC-117D
YC-129
CC-129
XCG-17
R4D-1 Skytrain
R4D-3
R4D-5
R4D-5L
R4D-5Q
R4D-5R
R4D-5S
R4D-5Z
R4D-6
R4D-6L, Q, R, S, and Z
R4D-7
R4D-8 của Hải quân Hoa Kỳ
R4D-8
R4D-8L
R4D-8T
R4D-8Z

Định danh của Không quân Hoàng gia Anh[sửa | sửa mã nguồn]

Dakota I
Định danh của RAF cho C-47 và R4D-1
Dakota II
Định danh của RAF cho C-53 Skytroopers
Dakota III
Định danh của RAF cho C-47A.
Dakota IV
Định danh của RAF cho C-47B.
Airspeed AS.61
Dakota I hoán cải
Airspeed AS.62
Dakota II hoán cải
Airspeed AS.63
Dakota III hoán cải
South Vietnamese Air Force Douglas C-47A-90-DL 43-15718.jpg

Tính năng kỹ chiến thuật (C-47B-DK)[sửa | sửa mã nguồn]

C-47 Skytrain

Dữ liệu lấy từ McDonnell Douglas Aircraft since 1920 [3]

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Máy bay có sự phát triển liên quan
Máy bay có tính năng tương đương
Danh sách khác
Ghi chú
Tài liệu
  • Donald, David. The Complete Encyclopedia of World Aircraft. New York: Barnes & Noble, 1997. ISBN 0-7607-0592-5.
  • Flintham, Victor. Air Wars and Aircraft: A Detailed Record of Air Combat, 1945 to the Present. New York: Facts on File, 1990. ISBN 0-8160-2356-5.
  • Francillon, René J. McDonnell Douglas Aircraft Since 1920. London: Putnam & Company Ltd., 1979. ISBN 0-370-00050-1.
  • Gradidge, Jennifer M. The Douglas DC-1, DC-2, DC-3: The First Seventy Years. Two volumes. Tonbridge, UK: Air-Britain (Historians) Ltd., 2006. ISBN 0-85130-332-3.
  • Pearcy, Arthur Jr. "Douglas R4D variants (US Navy's DC-3/C-47)". Aircraft in Profile, Volume 14. Windsor, Berkshire, UK: Profile Publications Ltd., 1974, pp. 49–73. ISBN 0-85383-023-1.
  • Yenne, Bill. McDonnell Douglas: A Tale of Two Giants. Greenwich, Connecticut: Bison Books, 1985. ISBN 0-517-44287-6.
031-douglas-c-47-skytrain-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)