User Tools

Site Tools


031-ea-p-k-la-gi

Ea Pốk là một thị trấn thuộc huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam.

Thị trấn Ea Pốk có diện tích 40,86 km², dân số năm 2013 là 15.390 người,[1] mật độ dân số đạt 377 người/km².

Trên địa bàn thị trấn có 7 dân tộc cùng sinh sống

Thị trấn có 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học và 2 trường THCS.

031-ea-p-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)