User Tools

Site Tools


031-el-play-n-la-gi

El Playón là một khu tự quản thuộc tỉnh Santander, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản El Playón đóng tại El Playón Khu tự quản El Playón có diện tích 459 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản El Playón có dân số 12544 người.[1]

031-el-play-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)