User Tools

Site Tools


031-el-rosal-la-gi

El Rosal
—  Khu tự quản  —
Hiệu kỳ của El Rosal
Hiệu kỳ
Ấn chương chính thức của El Rosal
Ấn chương
Vị trí của khu tự quản El Rosal trong tỉnh Cundinamarca
Vị trí của khu tự quản El Rosal trong tỉnh Cundinamarca
Quốc gia  Colombia
Tỉnh (Departmento) Cundinamarca
Thủ phủ El Rosal

El Rosal là một khu tự quản thuộc tỉnh Cundinamarca, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản El Rosal đóng tại El Rosal Khu tự quản El Rosal có diện tích ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản El Rosal có dân số người.[1]

  1. ^ “Municipalities of Colombia”. Statoids. Bản gốc lưu trữ 5 tháng 5 năm 2009. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2012. 
031-el-rosal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)