User Tools

Site Tools


031-encino-la-gi

Encino là một khu tự quản thuộc tỉnh Santander, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Encino đóng tại Encino Khu tự quản Encino có diện tích ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Encino có dân số 2408 người.[1]

031-encino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)