User Tools

Site Tools


031-gobiesox-milleri-la-gi

Gobiesox milleri
280px
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Actinopterygii
Bộ (ordo) Gobiesociformes
Họ (familia) Gobiesocidae
Chi (genus) Gobiesox
Loài (species) G. milleri
Danh pháp hai phần
Gobiesox milleri
Briggs, 1955

Gobiesox milleri là một loài cá sinh sống ở nước mặn. Nó thuộc họ Gobiesocidae trong bộ Gobiesociformes. Nó phân bố ở trong vùng biển Costa Rica khu vực trung đông Thái Bình Dương.

  • Thông tin "Gobiesox milleri" trên FishBase, chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. Phiên bản tháng 6 năm 2012.
031-gobiesox-milleri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)