User Tools

Site Tools


031-iramba-huy-n-la-gi

Huyện Iramba
—  Huyện  —
Quốc gia  Tanzania
Vùng Singida
Thủ phủ Shelui
Diện tích
 • Tổng cộng 7.900 km2 (3,100 mi2)
Dân số (25 tháng 8 năm 2002)
 • Tổng cộng 367.036
 • Mật độ 46/km2 (120/mi2)

Iramba là một huyện thuộc vùng Singida, Tanzania. Thủ phủ của huyện Iramba đóng tại Shelui. Huyện Iramba có diện tích 7900 ki lô mét vuông. Đến thời điểm điều tra dân số ngày 25 tháng 8 năm 2002, huyện Iramba có dân số 367036 người.[1]

Bản mẫu:Vùng Singida

031-iramba-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)