User Tools

Site Tools


031-iringa-urban-huy-n-la-gi

Huyện Iringa Urban
—  Huyện  —
Huyện Iringa Urban trên bản đồ Tanzania
Huyện Iringa Urban

Huyện Iringa Urban

Vị trí trong Colombia
Quốc gia  Tanzania
Vùng Iringa
Thủ phủ Iringa
Diện tích
 • Tổng cộng 160 km2 (60 mi2)
Dân số (25 tháng 8 năm 2002)
 • Tổng cộng 106.371
 • Mật độ 660/km2 (1,700/mi2)

Iringa Urban là một huyện thuộc vùng Iringa, Tanzania. Thủ phủ của huyện Iringa Urban đóng tại Iringa. Huyện Iringa Urban có diện tích 160 ki lô mét vuông. Đến thời điểm điều tra dân số ngày 25 tháng 8 năm 2002, huyện Iringa Urban có dân số 106371 người.[1]

Bản mẫu:Vùng Iringa

031-iringa-urban-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)