User Tools

Site Tools


031-isabelle-adjani-la-gi

Isabelle Yasmine Adjani (sinh ngày 27 tháng 6 năm 1955) là một nữ diễn viên điện ảnh và ca sĩ Pháp. Adjani đã xuất hiện trong 30 bộ phim từ năm 1970. Cô giữ kỷ lục cho các giải César cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm, với 5 giải, từng 2 lần đề cử giải Oscar. Isabelle Adjani nổi bật qua các phim Possession (1981) cô nhận giải César nữ diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes; phim One Deadly Summer (1983), giành 4 giải César, cô nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất; phim Camille Claudel (1988),được đề cử 2 giải Oscar, đoạt 5 giải César trong đó cô đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, giải Gấu bạc Liên hoan phim Berlin; phim Hoàng hậu Margot (1994), giành 5 giải César và 2 giải Liên hoan phim Cannes và phim Skirt Day (2009) cô giành giải César nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cùng với Catherine Deneuve và Isabelle Huppert, Adjani được xem là nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh nước Pháp đương đại.

031-isabelle-adjani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)