User Tools

Site Tools


031-iskandar-la-gi

Iskandar, Eskandar hay Iskander (الکساندر) là tên tiếng Ba Tư của Alexandros, tên của vua Alexandros Đại đế xứ Makedonia. Nó được dùng làm tên riêng cho nam giới ở vùng Trung Đông, Trung Á và Nam Á (nơi này nó được gọi thành Sikandar, bắt nguồn từ tiếng Ba Tư cổ)[1]).

Cái tên Iskandar/Iskander/Eskandar có thể là tên gọi của những chủ thể sau.

  1. ^ Connerney 2009, tr. 68
031-iskandar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)