User Tools

Site Tools


031-kigoma-urban-huy-n-la-gi

Huyện Kigoma Urban
—  Huyện  —
Quốc gia  Tanzania
Vùng Kigoma
Thủ phủ Kigoma
Diện tích
 • Tổng cộng 128 km2 (49 mi2)
Dân số (25 tháng 8 năm 2002)
 • Tổng cộng 144.257
 • Mật độ 1,100/km2 (2,900/mi2)

Kigoma Urban là một huyện thuộc vùng Kigoma, Tanzania. Thủ phủ của huyện Kigoma Urban đóng tại Kigoma. Huyện Kigoma Urban có diện tích 128 ki lô mét vuông. Đến thời điểm điều tra dân số ngày 25 tháng 8 năm 2002, huyện Kigoma Urban có dân số 144257 người.[1]

Bản mẫu:Vùng Kigoma

031-kigoma-urban-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)