User Tools

Site Tools


031-kilis-t-nh-la-gi

Tỉnh Kilis là một tỉnh nam trung bộ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tỉnh lỵ đóng ở thành phố Kilis. Tỉnh có diện tích 1642 km2, dân số 118.457 người. Tỉnh được lập năm 1994 từ phần phía nam tỉnh Gaziantep. Tỉnh này được chia thành 4 huyện:

031-kilis-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)