User Tools

Site Tools


031-kirinyaga-huy-n-la-gi

Huyện Kirinyaga là một huyện thuộc tỉnh Central ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 457105 người. Huyện Kirinyaga có diện tích 1478 km². Huyện lỵ đóng tại Kerugoya/Kutus[1].

031-kirinyaga-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)