User Tools

Site Tools


031-korsun-shevchenkivskyi-la-gi

Korsun-Shevchenkivskyi (tiếng Ukraina: Корсунь-Шевченківський) là một thành phố của Ukraina. Thành phố này thuộc tỉnh Cherkasy. Thành phố này có diện tích ? km2, dân số theo điều tra dân số năm 2001 là 19311 người.[1]

031-korsun-shevchenkivskyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)