User Tools

Site Tools


031-kyela-huy-n-la-gi

Huyện Kyela
—  Huyện  —
Huyện Kyela trên bản đồ Tanzania
Huyện Kyela

Huyện Kyela

Vị trí trong Colombia
Quốc gia  Tanzania
Vùng Mbeya
Thủ phủ Kyela Mjini
Diện tích
 • Tổng cộng 791 km2 (305 mi2)
Dân số (25 tháng 8 năm 2002)
 • Tổng cộng 173.830
 • Mật độ 220/km2 (570/mi2)

Kyela là một huyện thuộc vùng Mbeya, Tanzania. Thủ phủ của huyện Kyela đóng tại Kyela Mjini. Huyện Kyela có diện tích 791 ki lô mét vuông. Đến thời điểm điều tra dân số ngày 25 tháng 8 năm 2002, huyện Kyela có dân số 173830 người.[1]

Bản mẫu:Vùng Mbeya

031-kyela-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)