User Tools

Site Tools


031-l-pez-de-micay-la-gi

López [de Micay]
—  Khu tự quản  —
San Miguél del Micay.jpg
[[Tập tin:Flag of López [de Micay].svg|100px|alt=Hiệu kỳ của López [de Micay]|border|Hiệu kỳ của López [de Micay]]]
Hiệu kỳ
[[Tập tin:Escudo de López [de Micay].svg|80px|alt=Ấn chương chính thức của López [de Micay]|Ấn chương chính thức của López [de Micay]]]
Ấn chương
[[Tập tin:Colombia - Cauca - López [de Micay].svg|250px|Vị trí của khu tự quản López [de Micay] trong tỉnh Cauca]]
Vị trí của khu tự quản López [de Micay] trong tỉnh Cauca
López [de Micay] trên bản đồ Colombia
López [de Micay]

López [de Micay]

Vị trí trong Colombia
Quốc gia  Colombia
Tỉnh (Departmento) Cauca
Thủ phủ Micay
Diện tích
 • Tổng cộng 3.101 km2 (1,197 mi2)
Dân số (28 tháng 5 năm 2005)
 • Tổng cộng 17.289

López [de Micay] là một khu tự quản thuộc tỉnh Cauca, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản López [de Micay] đóng tại Micay Khu tự quản López [de Micay] có diện tích 3101 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản López [de Micay] có dân số 17289 người.[1]

Bản mẫu:Tỉnh Cauca

031-l-pez-de-micay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)