User Tools

Site Tools


031-la-uni-n-de-sucre-la-gi

La Unión [de Sucre]
—  Khu tự quản  —
[[Tập tin:Flag of La Unión [de Sucre].svg|100px|alt=Hiệu kỳ của La Unión [de Sucre]|border|Hiệu kỳ của La Unión [de Sucre]]]
Hiệu kỳ
[[Tập tin:Escudo de La Unión [de Sucre].svg|80px|alt=Ấn chương chính thức của La Unión [de Sucre]|Ấn chương chính thức của La Unión [de Sucre]]]
Ấn chương
[[Tập tin:Colombia - Sucre - La Unión [de Sucre].svg|250px|Vị trí của khu tự quản La Unión [de Sucre] trong tỉnh Sucre]]
Vị trí của khu tự quản La Unión [de Sucre] trong tỉnh Sucre
Quốc gia  Colombia
Tỉnh (Departmento) Sucre
Thủ phủ La Unión
Diện tích
 • Tổng cộng 224 km2 (86 mi2)
Dân số (28 tháng 5 năm 2005)
 • Tổng cộng 8.400

La Unión [de Sucre] là một khu tự quản thuộc tỉnh Sucre, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản La Unión [de Sucre] đóng tại La Unión Khu tự quản La Unión [de Sucre] có diện tích 224 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản La Unión [de Sucre] có dân số 8400 người.[1]

Bản mẫu:Tỉnh Sucre

031-la-uni-n-de-sucre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)