User Tools

Site Tools


031-laikipia-huy-n-la-gi

Huyện Laikipia là một huyện thuộc tỉnh Rift Valley ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 322187 người. Huyện Laikipia có diện tích 9229 km². Huyện lỵ đóng tại Nanyuki[1].

031-laikipia-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)