User Tools

Site Tools


031-liwale-huy-n-la-gi

Huyện Liwale
—  Huyện  —
Quốc gia  Tanzania
Vùng Lindi
Thủ phủ Liwale Mjini
Diện tích
 • Tổng cộng 36.084 km2 (13,932 mi2)
Dân số (25 tháng 8 năm 2002)
 • Tổng cộng 75.128
 • Mật độ 2.1/km2 (5.4/mi2)

Liwale là một huyện thuộc vùng Lindi, Tanzania. Thủ phủ của huyện Liwale đóng tại Liwale Mjini. Huyện Liwale có diện tích 36084 ki lô mét vuông. Đến thời điểm điều tra dân số ngày 25 tháng 8 năm 2002, huyện Liwale có dân số 75128 người.[1]

Bản mẫu:Vùng Lindi

031-liwale-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)