User Tools

Site Tools


031-microgale-grandidieri-la-gi

Microgale grandidieri
280px
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Mammalia
Bộ (ordo) Afrosoricida
Họ (familia) Tenrecidae
Chi (genus) Microgale
Loài (species) M. grandidieri
Danh pháp hai phần
Microgale grandidieri
Olson et al., 2009
Phạm vi phân bố của Microgale grandidieri

Phạm vi phân bố của Microgale grandidieri

Microgale grandidieri là một loài động vật có vú thuộc họ Tenrecidae. Nó là loài đặc hữu của Madagascar. Môi trường sinh sống tự nhiên của nó là rừng núi cao ẩm ướt nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới hoặc rừng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Nó bị đe dọa mất môi trường sinh sống.

Bản mẫu:Afrosoricida

031-microgale-grandidieri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)