User Tools

Site Tools


031-microgale-jobihely-la-gi

Microgale jobihely
280px
Tình trạng bảo tồn
Status iucn3.1 EN vi.svg
Nguy cấp (IUCN 3.1)[1]
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Mammalia
Bộ (ordo) Afrosoricida
Họ (familia) Tenrecidae
Chi (genus) Microgale
Loài (species) M. jobihely
Danh pháp hai phần
Microgale jobihely
Goodman, Raxworthy, Maminirina & Olson, 2006
Phạm vi phân bố của Microgale jobihely

Phạm vi phân bố của Microgale jobihely

Microgale jobihely là một loài động vật có vú thuộc họ Tenrecidae. Nó là loài đặc hữu của Madagascar. Môi trường sinh sống tự nhiên của nó là rừng núi cao ẩm ướt nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới hoặc rừng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Nó bị đe dọa mất môi trường sinh sống.

Mục lục

  • 1 Hình ảnh
  • 2 Chú thích
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Hoffmann, M. (2008) Microgale jobihely Trong: IUCN 2009. Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. Phiên bản 2009.1. www.iucnredlist.org Tra cứu ngày 31 tháng 10 năm 2009.

Bản mẫu:Afrosoricida

Phương tiện liên quan tới Microgale jobihely tại Wikimedia Commons

031-microgale-jobihely-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)