User Tools

Site Tools


031-morales-la-gi

Morales là một khu tự quản thuộc tỉnh Bolívar, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Morales đóng tại Morales Khu tự quản Morales có diện tích 1765 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Morales có dân số 22227 người.[1]

031-morales-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)