User Tools

Site Tools


031-nakuru-huy-n-la-gi

Huyện Nakuru là một huyện thuộc tỉnh Rift Valley ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 1187039 người. Huyện Nakuru có diện tích 7242 km². Huyện lỵ đóng tại Nakuru[1].

031-nakuru-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)