User Tools

Site Tools


031-ng-i-o-la-gi

Người Áo (tiếng Đức: Österreicher) là một dân tộc bao gồm dân số của Cộng hòa Áo và của các quốc gia cũ trong lịch sử Áo, những người cùng chung một nền văn hóa và cội nguồn[18].

Nền văn hóa của Áo đã chịu nhiều ảnh hưởng từ các quốc gia lân cận như Đức, Ý, Hungary, Bohemia,...

Thủ đô Vienna của Áo từ lâu đã là một trung tâm quan trọng về âm nhạc cách tân. Các nhà soạn nhạc thế kỷ 18 và 19 đã đổ về đây thông qua sự bảo trợ của dòng họ Habsburg và biến Vienna thành kinh đô âm nhạc cổ điển của châu Âu. Wolfgang Amadeus Mozart và Johann Strauss, Jr. và nhiều soạn giả vĩ đại khác đã từng đặt chân tới thành phố. Trong suốt thời kỳ văn hóa Baroque, các loại hình văn hóa dân gian của người Slav và người Hungary đã để lại ảnh hưởng lên âm nhạc Áo.

Vốn là mảnh đất của nghệ thuật, Áo đã sản sinh ra nhiều những nhà văn, nhà thơ và tiểu thuyết gia vĩ đại. Đây là quê hương của những tiểu thuyết gia như Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Thomas Bernhard, Robert Musil, và các nhà thơ Georg Trakl, Franz Werfel, Franz Grillparzer, Rainer Maria Rilke, Adalbert Stifter. Các nhà soạn kịch và tiểu thuyết gia đương thời của Áo có Elfriede Jelinek và Peter Handke. Các nhà triết học có Ludwig Wittgenstein và Karl Popper.

 1. ^ Theo CIA World Factbook - Áo - Con người: Ethnic Groups the percentage of ethnic Austrians in Austria is 91.1% meaning there are 7,463,714 ethnic Austrians in Austria.
 2. ^ Census 2000: Ancestry - 730,336 people claimed Austrian descent; see also Austrian-Americans
 3. ^ Statistics Canada 2001: Ethnic Origins - 147,585 claimed to be of Austrian ethnic origin.
 4. ^ http://factfinder.census.gov/servlet/DTTable?_bm=y&-context=dt&-ds_name=DEC_2000_SF3_U&-mt_name=DEC_2000_SF3_U_PCT018&-CONTEXT=dt&-tree_id=403&-redoLog=true&-all_geo_types=N&-geo_id=01000US&-search_results=01000US&-format=&-_lang=en&-SubjectID=14595646
 5. ^ http://www.provincia.bz.it/downloads/Siz_2006-eng.pdf
 6. ^ [1]
 7. ^ “Ethnocultural Portrait of Canada”. Truy cập 4 tháng 10 năm 2015. 
 8. ^ “Monash University Research Repository” (PDF). Truy cập 4 tháng 10 năm 2015. 
 9. ^ “STADAT – 2.4. FOREIGN CITIZENS RESIDING IN HUNGARY BY COUNTRY OF CITIZENSHIP”. Truy cập 4 tháng 10 năm 2015. 
 10. ^ http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Migracia/preddefinovane-tabulky/za-rok-2009/immigrants-citizenship.pdf
 11. ^ [http://www.stat.si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7 “Statisti�ni urad RS”]. 
 12. ^ [http://www.stat.si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7 “Statisti�ni urad RS”]. 
 13. ^ [http://www.stat.si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7 “Statisti�ni urad RS”]. 
 14. ^ [http://www.stat.si/popis2002/en/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7 “Statisti�ni urad RS”]. 
 15. ^ CIA World Factbook - Austria - Languages
 16. ^ http://www.da-vienna.ac.at/userfiles/directorscorner/apa1.pdf
 17. ^ The sound of success, Economist, Nov 22nd 2007
 18. ^ For the distinction of and overlap between the terms "nation", "nationality" and "ethnic group" in Europe see peoples of Europe. Austrians are classified as an "ethnic group" in some English language sources, including the The CIA World Factbook. See also:
  • Franz A. J. Szabo: Austrian Immigration to Canada. Pg. 41 et seq.
  • Alfred Connor Browman: Zones of Strain: A Memoir of the Early Cold War. Pg. 73
  • Ilija Sutalo: Croatians in Austria. Pg. 21
  • Donald G. Daviau, Herbert Arlt: Geschichte der österreichischen Literatur. Pg. 318
  • Deirdre N. McCloskey: The Bourgeois Virtues - ethnics for an age of commerce. Pg. 190
  • Bruce M. Mitchell, Robert E. Salsbury: Multicultural Education - An international guiede to research, policies and programs. p. 19.
  The term "ethnic Austrians" is sometimes used in the context of the population movements after World War II, e.g. in a BBC News article of ngày 11 tháng 2 năm 2000.
031-ng-i-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)